پروژه ی GIS

50,000 تومان
تعداد صفحه : 40
حجم فایل : 230 KB
فرمت فایل : Word

لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

توضیحات

GIS

مقدمه

برنامه ریزی جهت هر نوع کاری نیازمند داشتن اطلاعات مربوط به آن کار است که این نیازمندی در مورد برنامه ریزی برای استفاده های انسان از سرزمین نیز صادق است.
زیرا بدون اطلاعات مربوط به شناخت منابع اساساً نمی توان بخشهای دیگر فرآیند برنامه ریزی استفاده از سرزمین یا به عبارتی آمایش سرزمین را برای عمل برنامه ریزی مهیا ساخت. از بدو برنامه ریزی استفاده از سرزمین گردآوری اطلاعات اهم مشکل برنامه ریزان بوده است. این مهم را ابتدا با آماربرداری و نمونه برداری از منابع به انجام می رساندند و به تدریج دریافتند که جهت برنامه ریزی بهتر و دقیقتر نیاز به اطلاعات مکانی از منابع یا اطلاعات فضایی دارند. رفع مشکل را برنامه ریزان در نقشه سازی منابع یافتند. پس از جنگ جهانی دوم و پیشرفت دانش تفسیر عکسهای هوایی نقشه سازی منابع آسانتر شد. برنامه ریزان استفاده از سرزمین دریافتند که می توانند با یاری نقشه سازان و فن آوری آنان بهتر به مقصود دست یابند. مرور بر پیدایش و تحول دانش جدید رایانه ای سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) را می توان به شرح زیر عنوان نمود.

  1. تفسیر اتوماتیک عکسهای هوایی برای نقشه سازی موضوعی منابع زمینی.
  2. ساماندهی اطلاعات نقشه ای در گروههای موقعیت جغرافیایی.
  3. ارزیابی توان اکولوژیکی پهنه های جغرافیایی برای کاربریهای استفاده از سرزمین / محیط زیست.
  4. مدل سازی اکولوژیکی برای ارزیابی رایانه ای توان سرزمین.

کیفیت داده ها

کیفیت تابعی است از صحت ، دقت و نامعلومی . دقت مربوط به فرآیند اندازه گیری و ابزارهای آن می باشد و توانایی کسب نتایج یکسان در اندازه گیریهای مکرر است . دقت بالا تضمین کننده صحت زیاد نمی باشد و بالعکس.
…………………

اصول کاربردی

جداول و نقشه های پرداخت شده خود گویای ارائه اطلاعات مورد نیاز می باشند که با این نقشه ها می توان سنتز نقشه ها را انجام داد . به عنوان نمونه روی هم گذاری نقشه شکل زمین از روی هم قرار دادن نقشه های ارتفاع ، جهت و شیب به دست می آید . در این رابطه اگر از اطلاعات نقشه جهت ، شمال مورد نظر باشد و آن را با a نامگذاری نماییم و از نقشه شیب محل هایی که بین ۵ تا ۱۰ درصد شیب دارند ، z بنامیم و از نقشه ارتفاع محل هایی که بین ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰ متر ارتفاع داشته باشند ، N بنامیم بعد از Overlay نمودن نقشه ها ، در محل هایی که azN داشته باشند ، گویای این مسأله می باشد که آن مناطق دارای شیب بین ۵ تا ۱۰ درصد و ارتفاع بین ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰ متر و جهت شمال هستند . این مسأله برای تمامی مناطق قابل تعریف است .
همچنین اگر نقشه شکل زمین مثلاً با نقشه خاک Overlay شود و جنس خاک با کدها مشخص شده باشد ( فرضاً جنس آهک را I نامگذاری کنیم ) ، در هر منطقه ای که کد azNI را مشاهده کردیم ، متوجه می شویم که جنس خاک نیز از نوع آهکی می باشد و الی آخر .

در صورت خرید از فروشگاه از تخفیف های ویژه بهرمند شوید از تماس با ما در ارتباط باشید  ..