پایان نامه طراحی و پیاده سازی سیستم کتابخانه به زبان #C

70,000 تومان
تعداد صفحه : 70
حجم فایل : 6 MB
فرمت فایل : Word

لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

توضیحات

پایان نامه طراحی و پیاده سازی سیستم کتابخانه به زبان #C

گروه کامپیوتر:

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول : اجزای کتابخانه و نحوه ی کار آن

۱-۱) تاریخچه کتابخانه های عمومی در ایران
۱-۱-۱) هیآت امنای کتابخانه های عمومی کشور
۱-۲) اهداف ایجاد کتابخانه
۱-۳) سیستم چگونه کار می کند؟   
۱-۴) شرح جزِیی اجزای سیستم
۱-۴-۱) ثبت نام
۱-۴-۲) ورود مهمان
۱-۴-۳) ورود به سایت بانام کاربر
۱-۴-۴) رزرو کتاب و رزرو سی دی
۱-۴-۵) مشاهده امانات کتاب و سی دی
۱-۴-۶) وضعیت رزرو کتاب و رزرو سی دی
۱-۴-۷) ورود به سایت با نام مدیر
۱-۴-۸) ویرایش کتاب و سی دی
۱-۴-۹) ویرایش امانت
۱-۴-۱۰) ویرایش رزرو
۱-۴-۱۱) ویرایش اعضاء

فصل دوم: لوازم و نیازهای پروژه

۲-۱ ) آشنایی با C#.net
۲-۱-۱ ) C# چیست؟
۲-۱-۲) روش یادگیری #C
۲-۱-۳) سکّوی دات نت
۲-۱-۴) انعطاف پذیری سی شارپ
۲-۱-۵) منبع اطلاعات در سی شارپ
۲-۱-۶) فایلهای تولیدی در سی شارپ
۲-۱-۷) مراحل نصب نرم افزار Visual Studio 2010
۲-۱-۸) اولین برنامه به زبان برنامه نویسی سی شارپ
۲-۱-۹) خواص فرمها در C#
۲-۱-۱۰) مشخصات و ویژگی فرمها در سی شارپ
۲-۲) آشنایی با برخی کنترل ها
۲-۲-۱) کنترل برچسب (Label)
۲-۲-۲) کنترل جعبه متن (Textbox)
۲-۲-۳) کنترل دکمه (Button)
۲-۳) پایگاه داده در C#
۲-۳-۱) کلاس sqlconnection
۲-۳-۲) متصل و قطع کردن اتصال به یک بانک اطلاعاتی
۲-۳-۳) کلاس sql command
۲-۳-۳-۱) خاصیت command Text  کلاس sql command
۲-۳-۳-۲) متد Execute Non Query
۲-۳-۴) کلاس sql data reader
۲-۳-۴-۱) متد  Execute Reader
۲-۳-۵) ارائه مراحل کلی یک ارتباط
۲-۳-۶ ) درج ، حذف و بروز رسانی
۲-۳-۷ ) معرفی خاصیت ها و دو کد نمونه placeholder  ها
۲-۳-۷-۱) خاصیت parameters  کلاس sqlcommand
۲-۴) آشنایی با ADO . NET
۲-۴-۱) مروری بر اشیاء ADO . NET
۲-۴-۱-۱ ) شئ اتصال (connection)
۲-۴-۱-۲) آداپتور داده (Data Adaptor)
۲-۴-۱-۳) شئ فرمان (command)
۲-۴-۱-۴) شئ  دیتاست (Data set)
۲-۴-۱-۵) شئ جدول داده (Data Table)
۲-۴-۱-۶) شئ داده خوان (Data Reader)
۲-۴-۱-۷) شئ نمای داده (Data view)
۲-۴-۱-۸) شئ قید (Constraint 
۲-۴-۱-۹) شئ رابطه داده (Data Relation)
۲-۴-۱-۱۰) شئ سطر داده (Data Row)
۲-۴-۱-۱۱) شئ ستون داده (Data Column)
۲-۵) مقدمه ای بر SQL 
۲-۵-۱) دستور SELECT
۲-۵-۲) شرط WHERE
۲-۵-۳) عملگر BETWEEN
۲-۵-۴) عملگر IN
۲-۵-۵) عملگر LIKE
۲-۵-۶) عملگرهای منطقی
۲-۵-۷) عبارت DISTINCT
۲-۵-۸) عبارت  ORDER BY 
۲-۵-۹) توابع SQL
۲-۵-۱۰) عبارت GROUP BY
۲-۵-۱۱) دستور UPDATE
۲-۵-۱۲) دستور DELETE
۲-۵-۱۳) دستور insert
۲-۵-۱۴) عبارت AS

فصل سوم : ایجاد بانک اطلاعاتی

۳-۱) ارتباط با بانک و نمایش اطلاعات در فرمهای ویندوز
۳-۱-۱) اجرای ویژال استودیو
۳-۲) ایجاد بانک
۳-۳) طریقه ایجاد جدول در sql server
۳-۴) معرفی جدول های برنامه ۳-۴-۱)Amanat book table
۳-۴-۲) Amanat Cd table
۳-۴-۳) Book table
۳-۴-۴) Cd table
۳-۴-۵) members table
۳-۴-۶) personal table
۳-۴-۷)Reserve book table
۳-۴-۸) Reserve CD table
۳-۵) ارتباط کلی جدول های برنامه
۳-۶) انواع داده ها در یک جدول

فصل چهارم: طراحی سیستم و پیاده سازی سیستم

۴-۱) سیستم مدیریت کتابخانه
۴-۲) قابلیت ها و امکانات عمومی سیستم
۴-۳) آنالیز سیستم
۴-۳-۱) معرفی کاربران سیستم
۴-۴) پیاده سازی نرم افزاروبرخی کدهای بکار رفته
۴-۴-۱) صفحه اصلی
۴-۴-۲) صفحه ثبت نام
۴-۴-۳) صفحه ورود مهمان
۴-۴-۴) صفحه ی ورود کاربر
۴-۴-۵) صفحه ی رزرو سی دی
۴-۴-۶) صفحه ی ورود مدیر
۴-۴-۷) صفحه ویرایش امانت
۴-۴-۸) صفحه ی ویرایش رزرو‌
۴-۴-۹) صفحه ی ویرایش اعضا
خلاصه و نتیجه گیری
منابع و مآخذ

فهرست اشکال

شکل ۲-۱ : فرم
شکل ۲-۲ : محیط کد نویسی فرم
شکل ۲-۳ : نمایش فرم
شکل ۲-۴ : فرم ثبت نام
شکل ۳-۱ : ویژال استودیو
شکل ۳-۲: منوی ویو
شکل ۳-۳: سرور اکسپلور
شکل ۳-۴ : اد کانکشن
شکل ۳-۵: نام سرور
شکل ۳-۶: انتخاب نام بانک اطلاعاتی
شکل ۳-۷:ایجاد بانک جدید
شکل ۳-۸: ایجاد جدول
شکل ۳-۹: خصوصیات جدول
شکل ۳-۹-۱‌ : خصوصیات جدول
شکل ۳-۹-۲ : خصوصیات جدول
شکل ۳-۹-۳ : خصوصیات جدول
شکل ۳-۹-۴ : خصوصیات جدول
شکل ۳-۱۰ : جدول امانت کتاب
شکل ۳-۱۱ : جدول امانت سی دی
شکل ۳-۱۲ : جدول  کتاب
شکل ۳-۱۳ : جدول سی دی
شکل ۳-۱۴ : جدول مشتری
شکل ۳-۱۵ : جدول کاربر
شکل ۳-۱۶ : جدول رزرو کتاب
شکل ۳-۱۷ : جدول رزرو سی دی
شکل ۳-۱۸ : ارتباط کلی جداول
شکل ۴-۱ : صفحه ی اصلی
شکل ۴-۲ : صفحه ثبت نام
شکل ۴-۳ : ورود مهمان
شکل ۴-۴ : صفحه ی ورود کاربر
شکل ۴-۵ : رزرو سی د ی
شکل ۴-۶ : صفحه ی مدیر
شکل ۴-۷ : صفحه ی ویرایش امانت
شکل ۴-۸ : ویرایش رزرو
شکل ۴-۹ : ویرایش اعضاء

با توجه به مشکلات سیستم های قدیمی ، به اصطلاح دستی بودن آنها ، مشکل نگهداری اطلاعات ، بازبینی اطلاعات ، امنیت اطلاعات و همچنین صرف وقت یا هزینه هایی که متحمل می شدیم باعث تعویق بسیاری از کارها و برنامه های شرکت ها  بسته به نوع فعالیتشان می گردید. لذا با توجه به پیشرفت و فن آوری هایی که در مورد سیستم های کامپیوتری انجام شد نرم افزارهایی که این قابلیت ها را داشتند مثل حسا بداری ، پرسنلی و … طراحی گردید که کتا بخانه از جمله این سیستم هاست . این نرم افزار به گونه ای برنامه ریزی شده است که شما می توانید ثبت و نگهداری اطلاعات کتاب ها ، اعضا و امانات را به صورت کامپیوتری انجام دهید و احتمال خطا را تا حد زیادی کاهش می دهد . امیدواریم که با استفاده از این نرم افزار تسریع در کار و بهبود در اوضاع کارتان صورت پذیرد .
هدف از انجام این کار شرح و توصیف سیستم کتابخانه می باشد به نحوی که شما در جریان روند کار سیستم کتابخانه قرار گرفته و با معایب سیستم دستی آشنا شوید و نوع کارکردن سیستم نرم افزاری در این سیستم را مشاهده می نمایید.

فصل اول
اجزای کتابخانه ونحوه ی کار باآن

  1. تاریخچه کتابخانه های عمومی در ایران ‌:
در سال ۱۳۰۵ کتابخانه ای به نام ” کتابخانه بلدیه تهران” توسط شهرداری وقت تهران تأسیس گردید که می توان آن را نخستین کتابخانه عمومی به مفهوم جدید دانست و بعد از آن و به فاصله زیادی یعنی در مهرماه سال ۱۳۴۰ کتابخانه عمومی پارک شهر افتتاح گردید در دهه چهل به تدریج  تعداد کتابخانه های عمومی ، به ویژه در پارکهای تهران و شهرهای بزرگ ایران افزایش یافت. در ماه آبان سال ۱۳۴۲ تأسیس و نگهداری کتابخانه های عمومی بر اساس مصوبه وزارت کشور به سازمان کتابخانه های عمومی شهر تهران واگذار گردید ؛ در آذرماه ۱۳۴۳ سازمان مذکور با بودجه ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال تأسیس و در دی ماه ۱۳۴۴ قانونی به تصویب رسید که براساس ماده یک آن ۵/۱ درصد از درآمد سالانه شهرداری ها به ایجاد و توسعه کتابخانه های عمومی اختصاص یافت ؛ با اجرای این قانون به تدریج در تمامی شهرهای بزرگ و کوچک ایران کتابخانه های عمومی ایجاد شد و متعاقب تصویب این قانون در هر شهر انجمنی به نام انجمن کتابخانه های عمومی تشکیل گردید. جهت اداره انجمن ها و ایجاد هماهنگی در کار آنها تشکیلاتی تحت نام ” هیأت امنای کتابخانه های عمومی کشور” به ریاست وزیر فرهنگ و هنر وقت و پنج عضو دیگر که به پیشنهاد وی انتخاب می شدند ایجاد گردید.
وزارت فرهنگ و هنر وقت در سال ۱۳۵۰ با تشکیل هیأت امنای کتابخانه های عمومی کشور به ریاست وزیر فرهنگ و هنر و پنج عضو دیگر به پیشنهاد وزیر و مطابق با قانون ، وظیفه نظارت بر اداره امور کتابخانه های عمومی کشور و انجمن های آن را به دبیرخانه هیأت امنای کتابخانه های عمومی کشور محول کرد.
در دی ماه ۱۳۵۲ با تصویب تبصره ۲۲ ماده واحد قانون بودجه ، کمک ۵/۱ درصدی شهرداری ها به کتابخانه های عمومی قطع گردید و کلیه امور مالی و اداری کتابخانه ها به عهده وزارت فرهنگ و هنر آن زمان قرار گرفت و دبیرخانه هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور با تجدید سازمان به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید و کار نظارت بر کتابخانه ها اعم از : تکمیل و تجهیز ، استخدام و آموزش کتابداران و ارایه خدمات کتابخانه ای را به عهده گرفت.
در سال ۱۳۶۱ هیآت امنای کتابخانه های عمومی کشور به اداره کل کتابخانه های عمومی کشور تغییر نام پیدا کرد؛ از سال ۱۳۶۸ این تشکیلات مجددأ تحت عنوان دبیرخانه هیأت امنای کتابخانه های عمومی کشور به فعالیت خود ادامه داد. انجمن کتابخانه های عمومی در بعضی از استانها فعالیت مجدد خود را آغاز کردند؛ بسیاری از کتابخانه های موجود از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۸ با بودجه های استانی احداث و تکمیل شدند به طوری که رشد کمی کتابخانه ها در این مقطع به ۱۳۵۰ باب رسید و با ادامه این روند در سال ۱۳۸۰ تعداد کتابخانه ها به ۱۴۴۵ باب رسید؛ در مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ هیأت دولت در لایحه ای مشتمل بر ۱۵ ماده و ۸ تبصره تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی را به تصویب رساند . این لایحه پس از ارائه به مجلس و بحث و بررسی در کمیسیون فرهنگی مجلس و چند نوبت رای گیری در صحن علنی مجلس در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۲ به تصویب نهایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۲ نیز به تأیید شورای نگهبان رسید بر اساس ماده یک قانون ، تأسیس ، ساخت ، تجهیز و بازسازی ، توسعه ، مدیریت ، نظارت و سایر امور کتابخانه های عمومی در سراسر کشور به موجب این قانون انجام می شود ؛ به منظور ایفای وظایف مندرج در این قانون هیأت امنای کتابخانه های عمومی کشور شکل گرفت.