بررسی روند ورشکستگی سازمان ها

70,000 تومان
تعداد صفحه : 70
حجم فایل : 200 KB
فرمت فایل : Word

لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

توضیحات

بررسی روند ورشکستگی سازمان ها

پروژه جهت دریافت درجه کارشناسی حسابداری
اختصاصی تهیه شد
ه توسط تیم گرین
متفاوت از نسخه های مشابه

فهرست مطالب

چکیده                                                                                                   ۱

فصل اول:کلیات تحقیق

مقدمه                                                                                                   ۳
بیان مسئله                                                                                              ۳
اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                              ۳
اهداف تحقیق                                                                                          ۵
هدف علمی                                                                                            ۵
هدف کاربردی                                                                                         ۵
قلمرو تحقیق                                                                                           ۶
قلمرو موضوعی تحقیق                                                                               ۶
قلمرو مکانی تحقیق                                                                                    ۶
قلمرو زمانی تحقیق                                                                                    ۶
روش  و ابزار گرد آوری اطلاعات                                                                   ۵
شرح واژه ها و اصطلاحات                                                                          ۶

فصل دوم:ادبیات تحقیق

تعریف ورشکستگی‌                                                                                   ۹
ورشکستگى یا مرگ اقتصادى                                                                        ۹
جرائم اشخاص مرتبط با ورشکستگى                                                                ۱۰
ورشکستگى به تقصیر                                                                                 ۱۰
رسیدگى به جرم تاجر ورشکسته به تقصیر                                                          ۱۱
مسؤولیت شرکاء ضامن در شرکتهاى تضامنى                                                  ۱۵
نگهدارى اسناد ورشکستگى                                                                           ۱۶
ورشکستگى شرکتهاى نسبى                                                                        ۱۶
تأمین هزینههاى لازم براى اجراء قانون اقدامات تأمینی                                            ۱۸
دلا‌یل ورشکستگی‌                                                                                     ۱۹
عوامل درون‌سازمانی ورشکستگی واحدهای تجاری                                               ۲۰
بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها                                                       ۲۲
بررسی قانون ورشکستگی ایران‌                                                                      ۲۳
شرکت های موفق و ناموفق                                                                          ۲۸
عوامل مشکلات مالی                                                                                  ۳۰
میزان ناکامی‌ها و شکست‌های تجاری                                                               ۳۰
سیری در تاریخچه ورشکستگی                                                                      ۳۱
انواع ورشکستگی                                                                                      ۳۲
نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری                                                           ۳۶
سیاست‌های قانون ورشکستگی                                                                       ۳۷
تئوری‌ ورشکستگی و تحقیقات انجام شده                                                                    ۴۱
تئوری جدید ورشکستگی                                                                            ۴۲
بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها                                                      ۴۹
پیشینه‌ تحقیقات                                                                              ‌          ۵۳

فصل سوم:فرآیند اجرای تحقیق
روش تحقیق                                                                                            ۵۹
روش گرد آوری اطلاعات                                                                            ۵۹
ابزار گرد آوری اطلاعات                                                                                       ۵۹

فصل چهارم:نتیجه گیری ، پیشنهادات و محدودیت های تحقیق
نتیجه گیری                                                                                             ۶۱
پیشنهادات                                                                                              ۶۲
محدودیت های تحقیق                                                                                ۶۳
منابع                                                                                                     ۶۵

چکیده
مهمترین موضوعهای مطرح شده در زمینه‌ مدیریت مالی،سرمایه‌گذاری و اطمینان به‌ سرمایه‌گذاران برای افراد حقیقی و حقوقی است. در کشورهای پیشرفته صنعتی،تحقیقات بسیاری‌ در مورد فرایند تصمیم به سرمایه‌گذاری صورت‌ گرفته است.یکی از مسائلی که می‌تواند به نحوه‌ تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری کمک کند.وجود ابزارها و مدلهای مناسب برای ارزیابی شرایط مالی و وضعیت سازمانهاست،زیرا تا زمانی‌که‌ شخص سرمایه‌گذار نتواند ارزیابی دقیقی از سرمایه‌گذاری مورد نظر خود داشته باشد، انتخاب وی بهینه نخواهد بود.یکی از ابزارهای‌ مورد استفاده برای تصمیم به سرمایه‌گذاری در یک شرکت،مدلهای پیش‌بینی ورشکستگی است.

مقدمه
ورشکستگی تقریباً مقوله‌ای باستانی است و به همین میزان هم شایع ؛ ورشکستگی ممکن است در یک مغازه خرده فروشی کوچک که قادر به ایفای تعهد اجاره‌اش نیست و بدین دلیل بسته می‌شود و یا در یک شرکت تولیدی بزرگ به‌دلیل نداشتن نقدینگی مطلوب و زیانهای مستمر سالا‌نه رخ دهد.
حسابداران باید علل پدید آورنده ورشکستگی را بخوبی درک کنند زیرا آنها هستند که می‌توانند قبل از وقوع ورشکستگی، مدیریت را از آن آگاه سازند و راه‌حلهای پیشگیری کننده ارائه نمایند.

تعریف ورشکستگی‌

در ادبیات مالی واژه‌های غیرمتمایزی برای ورشکستگی وجود دارد. برخی از این واژه‌ها عبارتند از:
وضع نامطلوب مالی۱، شکست۲، عدم موفقیت واحدتجاری، وخامت ، ورشکستگی۳، عدم قدرت پرداخت دیون۴ و غیره.
در فرهنگ و بستر« شکست» چنین تعریف شده است: “توصیف یا حقیقتِ نداشتن یا عدم کفایت وجوه در کوتاهمدت”.تئوری جدید ورشکستگی
تئوری ورشکستگی یعنی شکستی در شرکت اتفاق افتاده که به دلیل نبودن کنترل توسط یک و یا گروهی از سهامداران بوده است. ورشکستگی نه به صورت اطلاعات و انعکاس حسابداری در شرکت، بلکه به دلیل وجود ارزش خالص منفی شرکت می‌باشد. به‌عنوان یک احساس منطقی معمولاً مدیران سعی در جلب حمایت سهامداران درمقابل مخالفان را دارند. تاریخ شرکت ها نشان می ‌دهد که مشکلات و مسائل وقتی به وجود می‌آید که یک و یا چند نفر از سهامداران روی تجزیه و تحلیل اطلاعات حسابداری متمرکز می‌گردند. بسیاری از شرکت ها که ورشکسته شدند، از طریق اطلاعات حسابداری نتوانستند حمایت سهامداران را جلب کنند، زیرا مدیران قادر به جلب رضایت انواع سهامداران نیستند و برنامه حمایتی اجرا نمی‌کنند. بیشتر شرکت‌هایی که ورشکسته نیستند باید برنامه‌هایی از نظر اطلاعات حسابداری برای جلب حمایت سهامداران اجرا کنند. زیرا مدیریت با تکنیک‌های عدم توانایی روبرو است، مثلاً فقدان دارایی نقدی کافی برای رضایت سهامداران که در صورت طلب آنها بایستی پرداخت شود. صاحبان سهام، طلبکاران، مدیران، کارکنان، مشتریان، فروشندگان و نمایندگان دولت، از جمله عوامل ورشکستگی تلقی می‌شوند. نبودن کنترل در شرکت، مدرکی علیه شرکت است که احتمالاً هر فردی می‌تواند مدعی آن باشد.