بررسی اثر هموارسازی سود بر آگاهی بخش قیمت سهام

80,000 تومان
تعداد صفحه : 70
حجم فایل : 300 KB
فرمت فایل : Word
80,000 تومان – خرید

لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

توضیحات

بررسی اثر هموارسازی سود بر آگاهی بخش قیمت سهام

پایان نامه رشته حسابداری
همراه با یک دیتابیس کامل از اطلاعات چندین سال شرکت با فرمت exel
تهیه شده توسط تیم گرین

فهرست مطالب

 

– مقدمه :
از دیدگاه سرمایه گذاران ، نقش بورس از جنبه سود مناسب ، مشارکت در مالکیت ، اداره امور شرکت از طریق اعمال حق رأی ، نقدینگی دارایی ، پوشش در مقابل تورم و معافیت های مالیاتی ، قابل تأمل می باشد .
هدف اولیه ازسرمایه گذاری در سهام شرکتها ، همچون بسیاری دیگر از فرصت ها و امکانات سرمایه گذاری کسب سود می باشد . سرمایه گذاری در سهام شرکت ها می توانداهداف زیر را محقق سازد:
  1. افزایش ارزش سهام capital gain))
  2. سود سهام ((dividend

     با توجه به اهداف فوق ، تعیین صحیح ارزش اوراق بهادار برای سرمایه گذاران از اهمیت بالایی برخوردار است . در زمینه ارتباط بین سود سهام و قیمت سهام تحقیقات متعددی صورت گرفته و نتایج متفاوتی نیز حاصل شده است . در این تحقیق ، اقدام به بررسی ارتباط بین سود سهام و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می نمائیم .

فواید سود برای سرمایه گذاران :

ارزیابی فواید سود برای سرمایه گذاران، انگیزه اصلی برای هماهنگ ترین تلاش تحقیقات در تاریخ حسابداری است.
بهبودهای اخیردر تئوری های سرمایه ، دلایلی برای انتخاب رفتار قیمت اوراق بهادار ، به عنوان آزمونی تجربی از مفید بودن را فراهم نموده است . تاکید بر فواید سود از اواخر دهه ۱۹۶۰ عجیب نیست زیرا مسئله ارتباط و فواید اطلاعات مالی و انتخاب رویه های حسابداری مطلوب، در راس دستور کار تحقیقات حسابداری بود.
واضح است که توانایی ما در مورد ارتباط مفید بودن اطلاعات مالی از شواهد بازار سرمایه محدود است . ارزیابی مفید بودن اجتماعی هر گونه عمل قانونی یا عمومی ، نتایج پیچیده ای دارد که ساده تر از مقررات افشای مالی نیست . هر چند که این مشکلات ، اقتصاددانان و سایر متخصصین علوم اجتماعی را از درگیر کردن خود در ارزیابی موثر بودن، مربوط بودن و مفید بودن رویه های اجتماعی باز می دارد ولی ارزیابی مفید بودن سود که محصول اولیه مقررات افشای مالی است بطور آشکار اهمیت قابل توجهی دارد.
سوال در مورد مفید بودن سود ، بطور واضح اهمیت زیادی برای کاربران اطلاعات مالی،نظیر محققین حسابداری، قانونگذاران و خط مشی گذاران دارد. سود گزارش شده در صورت های مالی ، اولین قلم اطلاعاتی فراهم شده در این صورت ها می باشد.

مفهوم بازار کامل ، به صورت زیر می باشد :

۱-هزینه معاملاتی صفر است .
۲-هیچ کس فرصت یا مزایای بدست آوردن سود غیر عادی ندارد.
۳-قیمت ها نسبت به رفتار هر شرکت یا فرد خاصی تغییر نمی کند.
مفهوم بازار واقعی این است که بازار برای تمامی کالاها و تقاضاها وجود دارد و لذا بازار تمام کالا یا تقاضاها برای عموم قابل مشاهده است .
این بازارها می تواند تحت شرایط مشخص و یا نامشخص ، معرفی گردد. منظور ، شرایط اطمینان و عدم اطمینان است) ولی عملا در دنیای واقع اغلب با بازارهای غیر کامل و غیر واقعی و نیز تحت شرایطی معین روبرو هستیم . در بازار غیر کامل ، نقش داده های حسابداری ، یک نقش اطلاعاتی است که در آن ، سود به عنوان ورودی فرایند ارزیابی ، استفاده می شود نه به عنوان ستانده ای که محصول فرعی فرایند ارزیابی می باشد (مثل بازار کامل) .
در این بازار تمام سرمایه گذاران به دنبال حداکثر کردن ثروت نیستند و نیز چون بازار به اندازه کافی غنی نیست، فرایند به خوبی تعریف نشده است و در واقع هر مفهوم سود که بر اساس ارزیابی باشد ، خوب تعریف نشده است ، و لذا خواص سود به خوبی روشن نیست .

خلاصه تحقیق :

با توجه به تئوری های موجود در زمینه ارزش اوراق بهادار و اینکه قیمت اوراق بهادار برابر با ارزش فعلی جریان های نقدی آینده ( و آنچه مورد انتظار دارندگان اوراق بهادار است) می باشد  و  برای آزمون محتوایی اطلاعاتی سود حسابداری اعلام  شده  از سوی شرکت ها و بررسی میزان توجه خریداران و فروشندگان سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران به سود حسابداری اقدام به انجام این تحقیق شد.
از دید سرمایه گذاران نقش بورس از جنبه سود مناسب، مشارکت در مالکیت ، اداره امور شرکت از طریق اعمال حق رای ، نقدینگی دارایی ، پوشش در مقابل تورم و معافیت های مالیاتی ، قابل تامل می باشد . هدف اولیه از سرمایه گذاری در سهام شرکت ها، همچون بسیاری دیگر از فرصت ها و امکانات سرمایه گذاری کسب سود می باشد . سرمایه گذاری در اوراق سهام ، مشکل تقسیم ناپذیری طرح های بزرگ را حل کرده و بورس اوراق بهادار نیز ، سرمایه گذاری در اوراق بهادار را تسهیل می کند . مشکل دیگر سرمایه گذاری در دارایی های فیزیکی یعنی قابلیت نقدینگی پایین تر ، از طریق سرمایه گذاری در اوراق سهام حل می شود .