اصول تنظیم و کنترل بودجه دولت

0 تومان
تعداد صفحه : 80
حجم فایل : 200 KB
فرمت فایل : Word
رایگان – خرید

لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

توضیحات

اصول تنظیم و کنترل بودجه دولت

پروژه جهت دریافت درجه کاردانی حسابداری

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق                                                                                                 ۱

۱-۱- مقدمه                                                                                                                  ۲
۲-۱ واژه ها و اصطلاحات                                                                                              ۳
۳-۱ بیان مسئله                                                                                                               ۳
۴-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                                         ۴
۵-۱ اهداف تحقیق                                                                                                         ۵
۱-۵-۱ هدف علمی                                                                                                       ۵
۲-۵-۱ هدف کاربردی                                                                                                  ۵
۶-۱ قلمرو تحقیق                                                                                                                      ۵
۱-۶-۱-قلمرو موضوعی تحقیق                                                                                       ۵
۲-۶-۱- قلمرو مکانی تحقیق                                                                                          ۵
۳-۶-۱- قلمرو زمانی تحقیق                                                                                           ۵
۷-۱- روش تحقیق                                                                                                         ۵
۸-۱- روش گرد آوری اطلاعات                                                                                     ۵

فصل دوم:ادبیات تحقیق                                                                                                ۶

مقدمه                                                                                                                            ۷
۱-۲-دوره ابتدایی( سیستم فئودال)                                                                                                ۸
۲-۲-تحولات صنعت                                                                                                     ۸
۳-۲-نظریه‌های اقتصادی در مورد نقش دولت                                                                   ۸
۴-۲-دوره سوم                                                                                                             ۹
۵-۲-نقشهای دولت( اهداف سیاست‌گذاری بخش عمومی)                                                 ۱۰
۶-۲-نقشهای دولت                                                                                                        ۱۱
۷-۲-منشاء اصطلاح بودجه                                                                                             ۱۱
۸-۲-تاریخچه بودجه                                                                                                     ۱۲
۹-۲-تاریخچه بودجه در ایران                                                                                         ۱۳
۱۰-۲-ضرورت بودجه و بودجه‌نویسی                                                                             ۱۳
۱۱-۲-اهمیت بودجه                                                                                                      ۱۴
۱۲-۲-نیاز بودجه‌بندی در سازمان‌ها                                                                                 ۱۴
۱۳-۲-اصول بودجه                                                                                                       ۱۵
۱۴-۲-نظریه‌های مختلف در خصوص تعامل بودجه                                                                       ۱۷
۱۵-۲-نقشهای چهارگانه دولت                                                                                       ۱۹
۱۶-۲-ارتباط بودجه با اقتصاد کلان                                                                                 ۱۹
۱۷-۲-تعادل‌های اساسی اقتصادی                                                                                               ۲۰
۱۸-۲-ارتباط بودجه با برنامه‌ریزی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه                             ۲۴
۱۹-۲-مراحل بودجه، دور بودجه‌ای یا چرخه بودجه و سیکل بودجه                                                ۲۵
۲۰-۲-سیکل بودجه                                                                                                      ۲۵
۲۱-۲-روشهای پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌ها                                                                     ۳۰
۲۲-۲-اهداف عرضه کنندگان وجوه                                                                                 ۳۲
۲۳-۲- اهداف متقاضیان وجوه                                                                                        ۳۲
۲۴-۲- همسویی با روحیات شرکت کنندگان                                                                   ۳۲
۲۵-۲- شفافیت اطلاعات                                                                                                           ۳۴
۲۶-۲-  قابلیت انطباق با بازارهای مالی بین المللی                                                              ۳۴
۲۷-۲- وضعیت موجود بازار پول و سرمایه ایران                                                                ۳۴
۲۸-۲-  فقدان هماهنگی کامل با عقاید و فرهنگ عمومی جامعه                                          ۳۵
۲۹-۲- فقدان همسویی لازم با اهداف، انگیزه ها و روحیات مشتریان                                                ۳۵
۳۰-۲-  ضعف آموزش عمومی                                                                                       ۳۶
۳۱-۲- عدم تطابق با بازارهای بین المللی                                                                          ۳۶
۳۲-۲- طرح پیشنهادی                                                                                                   ۳۷
۳۳-۲- انواع معاهده های مالی در فقه اسلام                                                                                  ۳۷
۳۴-۲- معاهده های غیر انتفاعی                                                                                      ۳۷
۳۵-۲-  معاهده های انتفاعی                                                                                           ۳۸
۳۶-۲- معاهده های مبادله ای                                                                                          ۳۸
۳۷-۲- مقطعی بودن معاهده ها                                                                                        ۳۹
۳۸-۲-رابطه بدهکار و بستانکاری متعاملین                                                                                    ۳۹
۳۹-۲- قابلیت برای نرخ های سود معین                                                                           ۳۹
۴۰-۲- عدم نیاز به نظارت و کنترل مستمر                                                                                    ۴۰
۴۱-۲- معاهد ه های مشارکتی                                                                                        ۴۰
۴۲-۲- مستمر بودن قرارداد                                                                                             ۴۱
۴۳-۲- مشارکت در سود و زیان                                                                                      ۴۱
۴۴-۲- نامعین بودن سود                                                                                                            ۴۱
۴۵-۲- نیاز به نظارت و کنترل مستمر                                                                               ۴۲
۴۶-۲- معاهده های انعطاف پذیر                                                                                                ۴۲
۴۷-۲- تغییرات لازم جهت اصلاح ساختار مؤسسات پولی و مالی                                        ۴۳
۱-۴۷-۲- مؤسسات و ابزار مالی غیر انتفاعی                                                                    ۴۳
۲-۴۷-۲- صندوق های قرض الحسنه محلی                                                                                 ۴۳
۳-۴۷-۲- صندوق های قرض الحسنه کوچک                                                                  ۴۳
۴-۴۷-۲- صندوق های قرض الحسنه بزرگ                                                                                ۴۴
۵-۴۷-۲-مؤسسه های قرض الحسنه                                                                                 ۴۵
۶-۴۷-۲-تجهیز منابع                                                                                                    ۴۵
۱-۶-۴۷-۲ سپرده حواله ای قرض الحسنه                                                                                    ۴۵
۲-۶-۴۷-۲ سپرده پس انداز قرض الحسنه

در صورت خرید از فروشگاه از تخفیف های ویژه بهرمند شوید از تماس با ما در ارتباط باشید  ..