پروژه رشد اجتماعی

4000 تومان
تعداد صفحه : 10
حجم فایل : 50 KB
فرمت فایل : Word
4000 تومان – خرید

لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

توضیحات

رشد اجتماعی
درس : روان شناسی رشد

تعریف رشد اجتماعی:
یکی از ابعاد مهم رشد روانی انسان، که تأثیر بسزایی در زندگی فردی و اجتماعی او دارد ارتباطات اجتماعی ، کنش و واکنشهای فرد با جامعه و محیط اجتماعی خود می‌باشد به صراحت می‌توان گفت: که مسائل اجتماعی نود درصد فضای زندگی انسان را در برمی‌گیرد و در شکل گیری شخصیت، افکار، عواطف، هیجان، احساسات، اخلاق و شکوفایی استعدادهای انسان نقش بسزایی را ایفا می‌کند (یاسایی ؛۱۳۹۰) «اجتماعی شدن و رشد اجتماعی فرایندی است که کودکان به کمک آن ارزشها، اعتقادات و معیارهای رفتاری را که فرهنگشان از آنها انتظار دارند می‌آموزند تا با افراد جامعه سازگار و هماهنگ شوند». فرد رشد یافته اجتماعی با معیارهای گروه خلقیات و سنتهای جامعه همنوایی می‌کند و با افراد همیاری و همکاری خواهد کرد چون رشد اجتماعی در ارتباطات میان فردی و سازگاری فرد با اطرافیانی که در حال حاضر با آنها در ارتباط است مؤثر بوده و بعدها هم در میزان موفقیت شغلی و پیشرفتهای اجتماعی تأثیر بسزایی خواهد داشت، فرد رشد یافته در تکامل و ارتباط با اطرافیان لذت می‌برد و مسئولیت پذیر است. از سلسله عوامل مؤثر بر رشد اجتماعی کودکان می‌توان به عوامل (خانواده ـ گروههای همسالان ـ آموزشگاه و رسانه‌های همگانی) اشاره کرد که در این میان خانواده به عنوان اولین و مهمترین عامل ارضای نیازهای روانی، عاطفی، اجتماعی، اخلاقی، مذهبی و جسمی کودک نقش بسزایی در رشد اجتماعی کودکان ایفا می‌نماید.