پروژه حقوق کودک در قرآن و سنت

5000 تومان
تعداد صفحه : 185
حجم فایل : 779 KB
فرمت فایل : Word
5000 تومان – خرید

لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

توضیحات

پروژه حقوق کودک در قرآن و سنت

برای دریافت کارشناسی

فهرست مطالب

کلیات
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت مسأله
سؤال اصلی تحقیق
سؤال فرعی تحقیق
فرضیه اصلی
فرضیه فرعی
پیشینه تحقیق
روش تحقیق
محدودیت ها و مشکلات تحقیق
چکیده تحقیق
اعتذار
فصل اول :           ایام کودکی، اهمیت انعقاد نطفه، ولادت و احکام آن
گفتار اول          مفهوم کودکی
مفهوم اولاد
مفهوم نسب
گفتار دوم           ایام کودکی در حقوق اسلام
شروع کودکی در حقوق اسلام
پایان کودکی در حقوق اسلام
گفتار سوم          ملاک کودکی در حقوق ایران
شروع کودکی
پایان کودکی
اماره رشد و اثرات مترتب آن
گفتار چهارم       حدود سنی لازم به تفکیک موارد
سن ازدواج
سن کار
سن اعمال کیفر و مجازات
گفتار پنجم          اهمیت انعقاد نطفه
نسل پاک
مستحبات
مکروهات
گفتار ششم          ۱ : تولد و احکام ولادت
فرزند متعلق به کیست
حقوق اولیه فرزندان
۲ : مراسم اسلامی در زمان ولادت
غسل مولود
اذان و اقامه
مراسم تحنیک
تسمیه

فصل دوم :                                   حقوق کودک در قانون مدنی
گفتار اول          ثبت ولادت
اشخاصیکه مکلف به اعلام ولادت هستند
نحوه ثبت ولادت
ثبت ولادت اطفالی که والدین آنها قانوناً ازدواج نکرده اند
گفتار دوم          نگهداری و تربیت کودک
شیر دادن طفل
آداب و احکام رضاع
گفتار سوم          حضانت
تعریف حضانت
تغذیه طفل
حضانت هم حق و هم تکلیف ابوین است
حضانت حق مشترک والدین
حدود حضانت در ابوین
حضانت جد پدری
حضانت طفل در صورت فوت ابوین
شروط حضانت
گفتار چهارم          موانع در حضانت
ضمانت اجرا در حضانت
اعاده حق حضانت
عوامل سقوط حضانت
وجوب رعایت حضانت
گفتار پنجم          نفقه از ناحیه والدین
مفهوم نفقه
نفقه از ناحیه والدین
نفقه فرزند از دیدگاه فقهای امامیه
گفتار ششم          ولایت
مفهوم ولایت
ولایت از ناحیه پدر و جد پدری
فصل سوم :                                 حقوق کودک در آیات و روایات
گفتار اول           حقوق کودک از نگاه قرآن
نظر اسلام درباره فرزندان
محبت به فرزندان و رعایت عدالت بین آنها
حق تربیت
حق و طلب فرزند
تعلیم احکام دینی
تکلیف و مسئولیت والدین
فرزندان شایسته تربیت کنیم
در انجام وظائف پدری
نکته ای در انجام وظائف پدر
مسئولیت مادری
نقش معنوی مادر
گفتار دوم          حقوق کودک از نگاه روایات ائمه معصومین
حقوق کودک در هنگام خردسالی
ابراز محبت به فرزندان و رعایت عدالت بین آنها
احترام به فرزند
حق فرزند
تعلیم و تربیت فرزند
گفتار سوم         رعایت آداب و اخلاق در فرزندان
۱ : از کودکی تا بلوغ
حقوق کودک
پاکدامنی و عفت
عبادات تمرینی
آداب اخلاقی فرزند از راه تشویق و تنبیه
مراحل تربیت
مدرسه و تعلیم (معلم
۲ : رابطه والدین با فرزندان
روابط رفتار با فرزندان
تربیت صحیح فرزندان
حقوق فرزند از نظر امام علی (ع) و امام سجاد (ع
حقوق فرزند از نظر فقهاء
نتیجه گیری

منابع و مآخذ