پروژه اندازه گیری ریسک

5000 تومان
تعداد صفحه : 63
حجم فایل : 1.5 MB
فرمت فایل : Word
5000 تومان – خرید

لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

توضیحات

اندازه گیری ریسک
همراه فایل پروژه ، یک فایل پاورپوینت از خلاصه ی پروژه نیز تهیه شده که توسط آن میتوانید این پروژه را ارائه دهید

چکیده
یکی از مباحث بسیار مهم در اقتصاد مالی اندازه‌گیری ریسک می‌باشد.در این‌ علوم سه روش عمده برای اندازه‌گیری ریسک وجود دارد که عبارت‌اند از: انحراف از معیار،ضریب تغییرات و ارزش در معرض ریسک.همان‌طور که‌ می‌دانیم اندازه‌گیری ریسک براساس تابع توزیع احتمال صورت می‌پذیرد. ارزش در معرض ریسک،حد اکثر خسارت یک دارایی یا یک پورتفوی را در یک دوره زمانی و با یک احتمال معین اندازه می‌گیرد.
تصمیم‌گیریهای مالی یکی از مهمترین حوزه‌های رقابتی شرکتها به منظور تامین بهینه منابع مالی برای بقا در محیط متلاطم تجاری است. در این تحقیق‌ با توجه به اهمیت موضوع سعی بر آن بوده است تا با شناسایی مهمترین ابعاد ریسک با تمرکز بر ریسک مالی، بتوان به نحو بهینه با روش صرف تئوریک مدلی برای اندازه‌گیری ریسک مالی طراحی کرد. در این راستا، مدل طبقه‌بندی ریسک مالی و شاخصهای اندازه‌گیری آن، نتیجه‌ای است که از تحقیق حاضر استخراج می‌شود.

مقدمه
رقابت در محیط تجاری مستلزم توانمندی‌ شرکتهای تجاری برای جذب بهینه منابع محدود محیطی اعم از مشتری، نیروی انسانی شایسته و منابع بهینه مالی است. مصرف بهینه این منابع، دومین عاملی است که از نقش موثری در کسب مزیت رقابتی برای شرکتها برخوردار است. در این راستا، با وجود تمام برنامه‌ریزیها و دقت‌نظرهایی که توسط کارشناسان و متخصصان شرکتها در این زمینه صورت می‌گیرد، اماهنوز برخی عوامل خارج از کنترل شرکتها وجود دارد که با درجات مختلفی از احتمال، امکان دست نیافتن شرکتها به هریک از اهداف عملیاتی را می‌تواند افزایش دهد. در این راستا، ‌ احتمال عدم دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده، ‌ تحت عنوان ریسک مطرح است. بر مبنای اهدافی که تحت تاثیر ریسک قرار می‌گیرد و همچنین از نظر عوامل موثر بر احتمال دستیابی به هدف، ریسک حاکم بر شرکتها را به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌کنند. از آن جمله می‌توان به ریسک مالی، ریسک تجاری، ریسک سیستماتیک، و… اشاره کرد. در این مقاله سعی بر این است تا ابتدا، طبقه‌بندی اولیه‌ای از انواع ریسک تجاری حاصل، و سپس ابعاد ریسک مالی به طور مشروح مورد بررسی قرار گیرد. در مرحله بعد سعی بر آن است تا شاخصهای لازم برای اندازه‌گیری ریسک مالی شناسایی و معرفی شود.

ریسک پذیری در زمینه فرهنگ سازمانی
مفهوم فرهنگ را بیش از صد سال پیش مردم شناسان به میان آوردند (شاین، ۱۳۸۳). مکتب فرهنگ سازمان یکی از اصلی ترین و جدیدترین مکاتب نظریه سازمان است. فرهنگ سازمانی طی مدت کوتاهی که وارد حوزه مطالعات سازمان و مدیریت شده است پیشرفت های قابل توجهی داشته است بطوری که امروزه صاحبنظران معتقدند که موفقیت یا شکست هر سازمانی در گرو فرهنگ آن است. فرضیات این مکتب براساس توجه به افرادی است که در سازمان ها خدمت می کنند. مکتب فرهنگ سازمانی مکتب نوظهوری است که در نظریه سازمان، روش جدیدی برای تفکر و فهم سازمان هاست.

نتیجه‌ گیری
پس از بیان تعریفی از ریسک، سه مدل از طبقه‌بندی انواع ریسک گزارش و بر اساس آن مدل مورد تایید این مقاله ارائه گردید. بر اساس مدل مذکور، هشت نوع ریسک مالی شناسایی شد. در این راستا، در حد امکان با استفاده از منابع گوناگون فاکتورها و شاخصهای اندازه‌گیری هریک از انواع ریسک پیشنهاد گردید. مدل مذکور می‌تواند به منابع گوناگون فاکتورها و شاخصهای اندازه‌گیری هریک از انواع ریسک پیشنهاد گردید. مدل مذکور می‌تواند به‌عنوان مبنایی به حساب آید که بر اساس آن می‌توان به ارزیابی ریسک حاکم بر شرکتها پرداخت.

پروژه های مرتبط (۲)