مقاله پولشویی الکترونیکی

7000 تومان
تعداد صفحه : 26
حجم فایل : 200 KB
فرمت فایل : Word
7000 تومان – خرید

لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

توضیحات

عنوان تحقیق:

پولشویی الکترونیکی ( پولشویی در اینترنت)
Money Laundering on the Internet

رشته حقوق جزا و جرمشناسی

چکیده:
پول شویی، عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیت های مجرمانه ، به گونه ای که وانمود شود این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است.پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی است مجرمانه در مقیاس بزرگ گروهی، مستمر و درازمدت که می تواند از محدوده سیاسی یک کشور مغروض نیز فراتر رود (جرائم سازمان یافته و فراملی).
پول شویی آثار زیانباری بر اقتصاد جامعه و سیاست دارد آلوده شدن و بی ثباتی اقتصاد تضعیف بخش خصوصی و برنامه های خصوصی سازی کاهش کنترل دولت بر اقتصاد و سیاست فاسد شدن ساختار حکومت، بی اعتمادی مردم، بی اعتباری دولتها در عرصه بین المللی تنها بخشی از آثار سوء پول شویی می باشد.
منافع نامشروع حاصل از پول شویی به گونه ای بسیار سریع پا به عرصه فناوری های جدید ملی و فراملی نهاده است.از جمله این فناوری های جدید که به نوعی به ساحل نجاتی برای پول شویی و پولشویان تبدیل گردیده بانکداری الکترونیکی (پول شویی اینترنتی) می باشد (E-Cashande-banking) این پدیده جدید چند سالی است پا به فضای تبادل اطلاعات (cyber space) گذاشته و به واقع جلوه بین المللی پیدا کرده است که به مراتب نسبت به بانکداری فیزیکی از مزایایی برخوردار است که دولتها را بر آن داشته هر چه سریع تر نسبت به جایگزینی آنها اقدام کنند.مضافاَ اینکه در توسعه و بهره برداری از فعالیت های درآمد زایی نظیر تجارب الکترونیک (E-Commerce) از جنبه زیر ساختی و زیر بنایی برخوردار است و امروزه کمتر کشوری حاضر است تا از منافع بی شمار اقتصادی فضای تبادل اطلاعات چشم پوشی کند.

مقدمه:
پولشویی یک فعالیت غیر قانونی است که در طی انجام آن عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون مشروعیت می یابد.به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال و فعالیتهای مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر،قاچاق اسلحه و کالا،قاچاق انسان،رشوه،کلاهبرداری،… مشروعیت یافته و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود.پولشویی به عنوان یک جرم در دهه ۱۹۸۰ به ویژه در مورد عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مورد توجه کشورهای غربی قرار گرفت.از آنجا که این عملیات از عمده فعالیت ها و هدف عمده مجرمین سازمان یافته برای استفاده از درآمدهای حاصله بوده است برای اولین بار جهت جلوگیری از رسیدن به اهداف این مجرمین در سال ۱۹۷۰ ایالات متحده با اصلاح قانون رازداری بانکها ۱۹۷۰، (the Bank secrecy Act,1970) کلیه موسسات مالی از جمله بانکها را موظف کرد از مشتریان خود بخواهند تا منشا سپرده های بیش از ده هزار دلارشان را با ارائه مدارک معتبری مشخص کنند این اولین مبارزه جدی علیه این عمل مجرمانه در مقابله با مجرمین سازمان یافته بوده است اما مجرمین سازمان یافته که نمی توانستند از فعالیت خود دست بکشند، تصمیم گرفتن با طرق مختلف با پنهان ساختن منشا درآمدهای نامشروعشان به آنها جلوه مشروعی بدهند تا از این طریق تحت شمول آن قانون قرار نگیرند به این فعالیت ها که در مجموع یک فرآیند را تشکیل می دهند پولشویی یا تطهیر (money Laundering) گفته می شود که این فعالیت مجرمانه شامل ۳ مرحله بوده است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت و در ادامه این گزار مجرمین به راه حلهایی از جمله دست یابی به فضای مجازی و اینترنت بوده است که موضوع اصلی این تحقیق را تشکیل خواهد داد.سوالی که در این مقال به آن پرداخته خواهد شد اینکه چه باید کرد؟آیا باید به پولشویان اجازه داد تا از این فناوری بسیار سودمند در راستای مقاصد شوم خود که همانا تقویت و آمادگی هرچه بیشتر برای ارتکاب جرائم در قالب جرائم سازمان یافته می باشد بهره برداری کنند؟ یا اینکه می شود با برنامه ریزی صحیح و وضع قواعد و مقررات مناسب امکان سوء استفاده از آن به ویژه سطح کلان را گرفت؟

پولشویی در اینترنت

تحقیقات اخیر نشان داده اند که پولشویی – سایبری در حدود ۵۰ میلیارد دلار در سال صورت می گیرد. سرعت، دسترسی آسان، گمنامی و ماهیت حوزه قضایی محدود اینترنت، آن را برای تجارت ایده آل ساخته است، وضع محیطی مطلوب و ایده آل برای پولشویی می باشد.
شویندگان سایبر (اینترنتی) از عدم توانایی برای شناسایی و تأیید و تصدیق گروه ها، عدم وجود یا عدم کفایت بررسی های حسابرسی و عدم گزارش معاملات مشکوک توسط فراهم کننده تکنولوژی سود می برند. آنها می توانند از رمزگذاری برای مسدود کردن و جلوگیری آژانس های اجرای قانون استفاده کننده و بسیای از معاملاتی که انجام می دهند، خارج از تعاریف حقوقی موجود می باشد.
چگونگی انجام پولشویی از طریق اینترنت
پولشویی شامل سه مرحله می باشد. شرح این سرمرحله نمونه ایی از چگونگی استفاده از اینترنت برای انجام این فرایند در برمی گیرد:
مرحله ۱: قرار گیری
پول الکترونیکی (یا e – money) پولی است که به صورت دیجیتالی نشان داده می شود و می تواند از طریق کارت هوشمند از گروهی به گروه دیگر بدون نیاز به یک واسطه منتقل شود. پیش بینی می شود که پول الکترونیکی دقیقاً مثل پول کاغذی کار کند. یکی از مشخصه های بالقوه آن، گمنامی می باشد.
عایدات حاصل از جرم که به شکل پول الکترونیکی هستند، می توانند برای خرید ارز خارجی و کالاهای بسیار ارزشمند جهت فروش مجدد مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین پول الکترونیکی می تواند برای قرار دادن پول نامشروع و حرم بودن قاچاق پول نقد یا انجام معاملات رودرو رو بکار رود.
مرحله ۲: لایه بندی
سپس افراد پولشو از طریق مجموعه پیچیده ای از معاملات با پول کار می کنند تا آن را از منشأ نامشروع آن جدا سازند. این کار می تواند انتقال پول از طریق یک سری شرکت های خارجی یا خرید کالاها برای فروش مجدد را در برگیرد.

نتیجه گیری:
اکتساب پولهای کثیف و تطهیر آن عملی خلاف و غیرقانونی بوده که امروزه از طریق روشهای نو و علمی و با استفاده از فناوری های مطرح در سطح بین المللی به وقوع می پیوندند حل این معضل بین المللی و فراملی نیاز به یک عزم فراملی نیز دارد که به دنبال سازمانهای بین المللی همچون سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی (FATF )و سایر مراجع مشابه بتواند با روش های ساده و اما علمی از طریق کنترل سرورهای مرکزی و فعالیت دارندگان به سرورها نسبت به کنترل و مهار چنین آزادی عمل گسترده ای اقدام مفید را به انجام رسانند.