مقاله صورت موجودی عرضه و تقاضای مستقل

3000 تومان
تعداد صفحه : 50
حجم فایل : 80 Kb
فرمت فایل : Word
3000 تومان – خرید

لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

توضیحات

صورت موجودی عرضه و تقاضای مستقل

فهرست مطالب

۹/۱۵ نکات کلیدی و مهم
تمرین های اینترنتی دانشجویان
حل مسائل
سؤالات این مبحث
مسائل
اطلاعات برگه گستره Excel
مدلهای پیشرفته.
تحویل گروه یکنواخت
مسئله های ضمیمه
فصل ۱۶- درخواست مواد
۱/۱۶- تعاریف سیستم های MRP
۲/۱۶- سیستم MRP در برابر سیستم امتیاز بندی سفارش
۳/۱۶- یک نمونه مثال MRP

با سیستم های کامپیوتری شده، سطح یکنواخت کنترل ـ گاهی اوقات ـ برای تمام آیتم‌های به کاربرده می شود. با این وجود ـ مدیریت کردن موجودی ها هنوز به تنظیم دارایی ها نیاز دارد و مفهوم ABC اغلب در انجام این کار مفید است.
۹/۱۵ نکات کلیدی و مهم :
مدیریت موجودی، مسئولیت عملیات های مهم است چون بیشتر بر شرایط لازم سرمایه هزینه ها و سرویس مشتری تأثیر می گذارد. این فصل، مروری بر مدیریت موجودی و متدهای خاص مدیریت موجودی های مستقل تقاضا را ارائه می‌کند.
نکات مهم این فصل شامل موارد زیر می باشند:

  • مسائل:

۱ـ فرشگاه Speedy Grocery دارای قهوه ای با علامت بخاری خاص است که ویژگی های زیر را دارد :
فروش = ۱۰ مورد در هر هفته
هزینه سفارش = ۱۰ دلار در هر سفارش
هزینه حمل = ۳۰ درصد در سال
هزینه جنس = ۸۰ درصد در هر مورد
(a چه تعداد از موارد باید در یک زمان سفارش داده شوند؟
(b چند بار، قهوه سفارش داده شود؟
(c هزینه سالیانه سفارش و حمل قهوه چیست؟
(d چه فاکتورهایی موجب می شوند که شرکت مقدار کمتر یا بیشتر از را سفارش دهد؟
۲) فروشگاه ماشین آلات Grineu خط (تولیدی) از جدول های فلزی را برای مشتریانش ایجاد کرده است. برخی از این جدول ها، در موجودی کالای تولید شده می باشند یک جدول خاص، ویژگی های زیر را داراست:
فروش = ۲۰۰ در هر سال
هزینه تنظیم = ۲۰۰/۱ دلار در هر تنظیم (این شامل تنظیم ماشین هایی برای تمام بخش های مختلف در جدول می باشد)
هزینه حمل = ۲۰ درصد در هر سال
هزینه جنس = ۲۵ دلار
(a چه تعداد از این جدول باید در گروه تولید ایجاد شوند؟
(b تولید چند بار زمان بندی میشود؟
c) چه فاکتورهایی موجب میشوند که شرکت، سایز گروه متفاوت را نسبت به آنچه که شما محاسبه کرده اید، برآورد کند؟