مقاله سال اقتصاد و فرهنگ

4000 تومان
تعداد صفحه : 14
حجم فایل : 63 KB
فرمت فایل : Word
4000 تومان – خرید

لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

توضیحات

سال اقتصاد و فرهنگ

   فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مقایسه سیاستهای کلی نظام  و نامگذاریهای سالانه
سال ۹۳، سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی
مردم و اقتصاد، پر اهمیت ترین واژگان پیام سال ۹۳
چرا مدیریت جهادی در عرصه اقتصاد؟
فرهنگ ، عزم ملی و مدیریت جهادی
مردم، رکن اقتصاد و فرهنگ
نیاز مسئولین به پشتیبانی مردم در اقتصاد و فرهنگ
منابع

چکیده:
این پژوهش به بررسی کتابخانه ای سال اقتصاد و رهنگ پرداخته است. بدین منظور به ساست ها، ضروت ها و نیازها پرداخته شده و در پایان چند پیشنهاد برای بهبود وضعیت اقتصادی و فرهنگی جامعه ارائه گردیده است.
مقدمه:
سال ۱۳۹۳ نیز به مانند سالهای پیشین مزین به پیام نوروزی مقام معظم رهبری گردید. در این راستا بررسی و تحلیل ابعاد همه جانبه این پیام  می تواند زمینه ساز اجرای هرچه بهتر آن و شکوفایی کشور باشد. (عبیری، ۱۳۹۳)
مقایسه سیاستهای کلی نظام  و نامگذاریهای سالانه
در نظام جمهوری اسلامی یکی از مصادیق راهبری حکومت و جامعه به سمت وضعیت مطلوب و ایده آل، پیامهایی است که از سوی رهبری انقلاب خطاب به دستگاههای اجرایی و مردم با دو رویکرد الزام آور و ارشادی صادر می گردد. یکی از این پیامها سیاست های کلی نظام است که به صورت ویژه ارکان حاکمیت را مخاطب خویش قرار می دهد و به عنوان دستوری الزام آور رکن سیاستگزاری های کلان نظام را تشکیل میدهد. سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی آخرین مصداق از مورد یاد شده است که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با هدف رفع مشکلات اقتصادی کشور به خصوص در شرایط دشوار تحریم و تبدیل اقتصاد کشور به الگویی برای سایر کشورها ابلاغ گردیده است. دیگر اقدام رهبری برای ایجاد انسجام و متمرکز ساختن قوا در راستای یک هدف متعالی، نامگذاری های سالانه ای است که بر خلاف سیاست­های کلی  علیرغم کم رنگ بودن جنبه الزام آور اجرای آن توسط قوای حکومتی، از عمق اجتماعی و قدرت تاثیر گذاری بسیار وسیعی برخوردار است. از این بابت که مردم به  عنوان اصلی ترین سرمایه نظام، مخاطب اصلی این نام گذاری ها هستند فلذا تلاش می گردد تا رهنمودهای نامهای سالانه به منظور تحقق هر چه بهتر به عنوان یک فرهنگ در بین آنان ترویج شود. (عبیری، ۱۳۹۳)