مقاله ساختمان های کوتاه

5000 تومان
تعداد صفحه : 18
حجم فایل : 36 KB
فرمت فایل : Word
5000 تومان – خرید

لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

توضیحات

ساختمان های کوتاه

Wind loading of structures 8/1
Low_rise buildings

برای اهداف این فصل ، سازه های کوتاه مسقف با ارتفاع کمتر ۱۵m تعریف می شوند.
سقف های بزرگ در سازه هایی نظیر استادیوم های ورزشی ، شامل سقف های قومی شکل در فصل ۱۰ مورد بررسی قرار خواهند گرفت؛
سقف های خود ایستا (free_standing roofes) و سایبانها (canopies) در فصل ۱۴ مورد بحث قرار خواهند گرفت.
عوامل زیر ، تخمین (assessment) بارهای بار برای سازه های کوتاه را به سختی سازه های بلند و دیگر سازه های بزرگتر می سازد:
آنها معمولا در داخل لایه زبری آیرودینامیکی روی سطح زمین قرار گرفته (غوطه ور) ، که شرق های آشفتگی ( turbulence intersities) بزرگ بوده و اشراق تداخلی و اثر جان پناه (محافظت) (interference and shelter effects) مهم بوده ولی کمی کردن آنها مشکل است.