مراحل ساخت ساختمان

5000 تومان
تعداد صفحه : 66
حجم فایل : 56 KB
فرمت فایل : Word
5000 تومان – خرید

لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

توضیحات

مراحل ساخت ساختمان

فهرست این پروژه
مقدمه                                                                                                                         
فصل اول : مراحل مختلف ساختن یک ساختمان                              

 1. بازدید زمین و ریشه کنی
 2. پیدا کردن نقشه
 3. رُپر
 4. گود برداری
 5. تا چه عمقی گودبرداری را ادامه دهیم
 6. استفاده ازدیوارهای مانع
 7. دیوارهای مانع چوبی
 8. دیوارهای مانع فلزی
 9. خروج آب از محل گودبرداری

فصل دوم : قالب بندی                                                                                               
۲-۱- قالب بندی با چوب
۲-۲- قالب بندی با فلز
۲-۳- قالب پله بتنی
۲-۴- پایه زیر قالب (شمع­­ها)
۲-۵- بازکردن قالب
فصل سوم : آرماتوربندی                                                                                          
۳-۱- وصله کردن آرماتورها
فصل چهارم‌ : اجرای بتن                                                                               
۴-۱- ریختن بتن
۴-۲- عمل­آوری بتن
۴-۳- نگهداری بتن
۴-۴- آزمایش بتن
فصل پنجم: اجرای سقف تیرچه بلوک                                                            
فصل ششم‌: سایر عملیات اجرایی ساختمان                                       
۶-۱-سقف کاذب

 • میله گردهای عمودی
 • میله­گردهای افقی چپ و راست
 • نبشی کنار دیوار
 • چوبهای چهارتراش چپ و راست
 • ورقه­های اکوستیک
 • رابیتس
 • گچ­کاری روی رابیتس

۶-۲- قرنیز
۶-۳- فرش موزائیک
۶-۴- نصب کاشی
۶-۵- اندودها
فصل هفتم : موارد و اشکالاتی که درحین اجراء مشاهده گردید     
فصل هشتم : دیاگرام اجراء طرحهای عمرانی                                              
فصل نهم: مراحل اجرای پروژه­های عمرانی