ماندگاری مواد غذایی و مواد میکروب کش

4000 تومان
تعداد صفحه : 14
حجم فایل : 60 KB
فرمت فایل : Word
4000 تومان – خرید

لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

توضیحات

ماندگاری مواد غذایی و مواد میکروب کش

فهرست مطالب
مقدمه
اهداف کلی
تعریف میکروب
عوامل ضد میکروب
فسادپذیری مواد غذایی
عوما مؤثر در فساد مواد
مسمومیتهای غذایی و توکسینهای میکروبی
روشهایی برای بهره برداری از میکروبها در صنایع غذایی
عوامل مؤثر بر ماندگاری محصولات غذایی
ضدعفونی کردن یخچلهای صنعتی
ضدعفونی و بسته بندی مواد غذایی
سازمان های تأیید کننده استفاده از ازن
مواد ضد میکروبی در بسته بندی مواد غذائی
منابع

مقدمه
مباحث میکروب شناسی غذایی دو بخش عمده را در بر می‌گیرد که شامل بررسی نقش میکرو ارگانیسمها در فساد مواد غذایی و نقش میکرو ارگانیسمها در فرایندهای تهیه و تولید مواد غذایی است. امروزه بیشترین پژوهشهای میکروب شناختی غذایی جدید پیرامون نقش مثبت میکروبها در تهیه و تولید مواد غذایی انجام می‌شود.
فساد مواد غذایی نیز یکی از جدیدترین مسائل و مشکلات اقتصادی و بهداشتی در صنایع غذایی و عرضه مواد غذایی به بازار است. سمیت پدیده‌ای است عام که برای همه زیانبخش و خطرناک می‌باشد. در رابطه با فساد مواد غذایی نقش دانش میکروب شناسی به طرق مختلف حائز اهمیت است. (احمدی،۱۳۸۶)
اهداف کلی

  • شناسایی انواع میکرو ارگانیسمهای عامل فساد مواد غذایی و تعیین دقیق شرایط رشد و تکثیر آنها.
  • ارزیابی تعیین نحوه اثر مواد غذایی فاسد شده و میکروبهای عامل این فساد بر بدن انسان.
  • شناسایی و تعیین مواد غذایی فاسد و قابل انهدام از طریق بررسی و تشخیص میکروبها و سموم میکروبی در مواد غذایی.
  • بررسی و مطالعه امکان آلوده شدن مواد غذایی در حین تولید در کارخانه‌های تولید کننده مواد غذایی و ادامه روشهای مناسب به منظور کاهش میزان آلودگی و تولید مواد غذایی به روش بهداشتی. (احمدی،۱۳۸۶)

تعریف میکروب: