روش های توسعه تجارت خارجی هر کشور

5000 تومان
تعداد صفحه : 25
حجم فایل : 100 KB
فرمت فایل : Word
5000 تومان – خرید

لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

توضیحات

روش های توسعه تجارت خارجی هر کشور

چکیده

یکی از روش های توسعه تجارت خارجی هر کشور شناخت دقیق پتانسیل های اقتصادی تجاری شرکای تجاری عمده و راه های رساندن حجم وترکیب تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات به سطح مطلوب آن است .به گونه ای که حداکثر پتانسیل های تجاری دو کشور مورد شناسایی قرار گرفته و در راستای انتفاع هر دو طرف از تجارت دو جانبه بخش ها و کالاهای تجاری اولویت دار تعیین گردد.
از آنجا که کشور کره جنوبی یکی از طرف های تجاری عمده ایران بوده و باتوجه به رشد صنعتی و تجاری کر ه جنوبی پتانسیل های تجاری آن در حال رشد می باشد، شناخت پتانسل های تجاری این کشور، مانند سایر شرکای تجاری ایران حائز اهمیت میباشد. بر این اساس در این مقاله سعی داریم به براورد پتانسیل های تجاری دو جانبه صادراتی ایران به کشور کره جنوبی بپردازیم.

مقدمه

کشور کره جنوبی (جمهوری کره) ازجمله طرف های تجاری عمده ایران میباشد که , بویژه پس از رشد سریع اقتصادی این کشور و پیشرفت قابل ملاحظه صنایع آن، شاهد افزایش سهم این کشور از تجارت خارجی ایران در سالهای اخیر هستیم، بطوریکه سهم کره از کل صادرات غیرنفتی ایران در سال ١٣٧٩ معادل ۹۵/۱ درصد بوده است. بدین ترتیب رتبه این کشور در میان طر فهای تجاری عمده ایران به سطح شانزدهم دربین مقاصد صادراتی، و رتبه پنجم بین مبادی وارداتی ارتقاء یافته است.
مطمئنًا ارتباط تجاری گسترده بین دو کشور ایران و کره جنوبی منافع فراوانی برای دو طرف میتواند داشته باشد. که از جمله می توان به موارد مهم زیر بطور اجمالی اشاره کرد:
١ کشور ایران باتوجه به برخورداری از منابع قابل ملاحظه انرژی م یتواند در براورده کردن نیازهای وارداتی کره سهم به سزایی داشته باشد.
٢ کشور ایران باتوجه به دسترسی گسترده به بازارهای منطقه، بدلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز خود, امکان توسعه روابط تجاری کره جنوبی با کشورهای منطقه را بصورت چند جانبه دارا می باشد.
٣ کشور ایران باتوجه به جمعیت ۷۰میلیونی خود بازار مناسبی برای تولیدات صنعتی نسبتًا ارزان قیمت کر ه جنوبی به حساب می آید.
۴ باتوجه به جایگاه استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه، این کشور از اهمیت فوق العاده برای شرکت های کره ای برخوردار است. چرا که امکان دسترسی این شرک تها به بازارهای منطقه خاورمیانه, آسیای میانه، قفقاز ورا آسان تر نموده و امکان بهره مندی از توسعه اقتصادی و پتانسیل های تجاری رو به رشد کشورهای منطقه را در آینده گسترش میبخشد. توسعه روابط ، OECD و APEC, ASEAN+ ۵ باتوجه به عضویت کره جنوبی در ۲اقتصادی  تجاری با کشور کره امکان توسعه روابط تجاری ایران با سایر اعضای این بلوک های تجاری اقتصادی را نیز ممکن می سازد. این امر می تواند علاوه بر توسعه روابط دوجانبه، بعنوان کانالی برای توسعه روابط چند جانبه اقتصادی تجاری مورد بهر هبرداری قرار گیرد.
۶ مطمئنًا دو کشور ایران و کره اهداف مشترک فراوانی در زمینه تجارت, سرمایه گذاری, همکاری های صنعتی و غیره دارند که آگاهی از آنها نیاز به مطالعات گسترد های دارد.
٧ از منظر ایران، بازار کره, علیرغم کوچک بودن نسبی آن, نبایستی مورد ب یتوجهی قرار گیرد, چرا که او ً لا، این بازار بیش از ۴۵ میلیون نفر مصرف کننده دارد, ثانیًا انباشت
قابل ملاحظه فناوری و سرمایه این کشور، زمینه های فراوانی را برای توسعه صنایع کلیدی ایران نظیر حمل ونقل, ارتباطات, انرژی, ماشین آلات, استخراج منابع طبیعی و سایر صنایع کارخانه ای صادرا تگرا مهیا ساخته و توسعه روابط دوجانبه صنعتی, تجاری و تکنولوژیک کمک گسترده ای به صنایع ایرانی خواهد کرد.
٨کشور کره باتوجه به روابط تجاری گسترده با سابقه و رو به توسعه آن با ایران, این امکان را دارد که دسترسی صادرکنندگان ایرانی به بازار آسیای شرقی و جنوبی را توسعه بخشیده  و زمینه های تنوع بخشیدن به طرف های تجاری و کالاهای صادراتی ایران را فراهم سازد.

جمع بندی و ملاحظات

١ سهم کره جنوبی از ت جارت خارجی ایران و نقش آن در روابط تجاری کشور در سالهای اخیر, بویژه با توسعه توانمند یهای اقتصادی  صنعتی و تجاری کره، رشد قابل ملاحظه ای داشته است.
٢ عمده تقاضای کره برای محصولات ایران در زمینه نفت و فرآورد ه های نفتی و نیز مواد و فرآورده های شیمیایی و پتروشیمی بوده است که به دلیل ساختار اقتصاد صنعتی و فناوری پیشرفته فراوری مواد, جزء نیازهای اصلی واردات این کشور به حساب می آید.
٣ باتوجه به جایگاه استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه، کشورمان از اهمیت فوق العاده ای برای شرکت های کره ای برخوردار است . چرا که امکان دسترسی این شرکت ها به بازارهای منطقه (خاورمیانه، آسیای میانه، قفقاز و … ) را سهل تر نموده و امکان بهره مندی از توسعه اقتصادی و پتانسیل های تجاری رو به رشد بازارهای منطقه را در آینده گسترش م یدهد.
۴ دو کشور ایران و کر هجنوبی این امکان را دارند که با توسعه همکار یهای صنعتی  تجاری در زمینه صنایع آهن و فولاد , شیمیایی و پتروشیمی، خودروسازی، ساختمان سازی، پوشاک و نساجی و …. توان رقابت پذیری مشترک را ارتقاء بخشیده و با توسعه سرمایه گذاری های مشترک در این زمینه ها، سهم مشترک خود را از تولید و صادرات جهانی این محصولات افزایش دهند.

پتانسیل های صادراتی ایران به کره جنوبی در زمینه های زیر از امکان رشد
بیشتری برخوردار می باشد: