جمع‌آوری و تدوین استانداردهای مستند سازی ISO , IEEE

4000 تومان
تعداد صفحه : 128
حجم فایل : 137 KB
فرمت فایل : Word
4000 تومان – خرید

لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

توضیحات

پایان نامه جمع‌آوری و تدوین استانداردهای مستند سازی ISO , IEEE

فهرست
فصل ۱ ‍: استانداردهای مستندسازی IEEE

بخش ۱-ارزش نقش ارتباط رسانهای فنی در توسعه سیستم‌های اطلاعاتی

چکیده

روش تجزیه و تحلیل های مطالعه موردی

بحث در مورد یافته ها
دیدگاه ارتباط سازمان فنی
دیدگاههای کاربر
تجزیه و تحلیل داده های کیفی کاربر
طراحی رابط کاربر

بخش ۲ – کاربرد سبک های یادیگری در تهیه گزارش نرم افزار

اصطلاحات شاخص
تغییر دادن سبک ها

بخش ۳ – گرایشات در تولید گزارش اتوماتیک

کاربرداتوماسیون

پیشینه

کاهش تلاش

 

فصل ۲ : استانداردهای مستندسازی ISO

بخش ۱٫ استانداردهای بین المللی

مقدمه
موضوع
مرجع های معیار و ضابطه ای
تعاریف
ویژگیهای مورد نیاز
گزارش
بخش ۲: پردازش اطلاعات دستورالعمل های برای مستندسازی سیستم های کاربردی بر مبنای کامپیوتر
موضوع و زمینه کاربرد
اصول مستندسازی
احتمال مطالعه
مطالعه طرح سیستم
طراحی سیستم و توسعه
پشتیبانی سیستم
اجزای سیستم
بررسی های اجرای بعدی
مدیریت سندها
بخش ۳ – سندسازی – ارائه پایان نامه ها و سندهای مشابه:

مقدمه

* موضوع و زمینه کاربری
* منابع
* تعاریف
* مقدمه های تولید
 *تربیت اجزاء
* جلد
صفحه  گذاری
* غلط نامه
*چکیده نامه مطالب
*فهرست مطالب
*تصاویر جداول
*علائم اختصاری
*متن اصلی
*لیست منابع کتاب شناختی
*ضمیمه ها
*فهرست راهنما
*کتاب شناختی

بخش ۴ – تکنولوژی اطلاعاتی – خط مشی های برای مدیریت مستندات نرم افزار

*موضوع
*منابع
*تعاریف
*نقش مدیران
عملکردهای مستندات نرم افزار
ایجاد سیاست (حط مشی) مستندسازی
ایجاد استانداردهای مستندسازی و دستورالعمل ها
ایجاد مراحل مستندسازی
توزیع منابع به مستندات

برنامه ریزی مستندسازی

 

ارزش نقش ارتباط رسانهای فنی در توسعه سیستم‌های اطلاعاتی

چکیده: طیف نقشهای اجرا شده توسط ارتباط رسانهای فنی در فرآیند توسعه سیستم‌ها شناسایی شده و براساس یک تحقیق توسط ارتباط رسان های فنی استرالیایی در سال ۱۹۹۷ منتشر شد. تحقیق موردی پس از آن بررسی توسعه ۲۰ سیستم اطلاعاتی جدید را انجام داد. هدف تحقیق، کمیت بخشی به مشارکت ارتباط رسانان منفی از دیدگاه بیرونی توسعه دهندگان و کاربران این مقاله یافته‌های عمده از این تحقیق را شرح می‌دهد- نتایج، حاوی یافته‌های تحقیق ۱۹۹۷ است که در آن ارتباط رسانان فنی مشارکت مثبتی در توسعه سیستم‌های اطلاعاتی داشتند. نتایج به طور کمیتی نشان می‌دهد که کاربران به طور برجسته در جائیکه ارتباط رسانان فنی در فرآیند توسعه حضور داشتند.