تحقیق حادثه دلخراش ۱۱ سپتامبر

3000 تومان
تعداد صفحه : 10
حجم فایل : 25.3 KB
فرمت فایل : Word
3000 تومان – خرید

لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

توضیحات

حادثه دلخراش ۱۱ سپتامبر

فهرست مطالب

– مقدمه (اشاره کلیه به موضوع تحقیق) حادثه ۱۱ سپتامبر
– متن (اهمیت، ضرورت، انعکاس
– اعتقاد فلسفی
– نگرش
– نظر سازمان ملل
– اهداف آمریکا
– از یک نگاه دقیق به پوشش خبری
– دیدگاهها (اختلاف آمریکا، اروپا و دیگر کشورها
– زمینه‌های اختلاف
– نتیجه‌گیری
منابع و مآخذ

مقدمه:

اشاره کلی به موضوع:

حادثه یازدهم سپتامبر درحافظه جهان بعنوان حادثه‌ای عرب- اسلامی پشت شده است گویا تمامی عواملی این حادثه عربها و مهمترین آنها هم تبعه عربستان سعودی بوده اند. اگرچه همه عربها مسلمانند و همه مسلمانان، عرب و بلکه اکثریت قاطع (حدود سه چهارم) مسلمانان جهان، غیرعرب هستند ولی به عنوان خواستگاه اولیه دین اسلام بیش از همه جهان عرب، بعنوان نماینده جهان اسلام در اذهان جهانی جای گرفته است و از این رو هزینه های یازدهم سپتامبر به حساب همه مسلمانان از همه نژادها گذاشته شد.