ادوات فوتونیک

12000 تومان
تعداد صفحه : 72
حجم فایل : 800 KB
فرمت فایل : Word
12000 تومان – خرید

لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

توضیحات

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول : مقدمه
۱-۱-مقدمه

فصل دوم : الکترواپتیک ها
۲-۱-الکترو اپتیک
۲-۲-وابستگی ضریب شکست به میدان الکتریکی اعمالی
۲-۳-کاربرد‌ها
۲-۴-مدولاسیون خود به خودی فاز
۲-۵-پاشندگی سرعت گروه یا
۲-۶-تقویت پارامتریک غیرهم خط یا 
۲-۷-چرپ شدن پالس
۲-۸-تقویت پالس chirp شده
۲-۹-پدیده ی خود خمشی

فصل سوم: قطعات الکترونیکی و نوری
۳-۱-نانو قطعات الکترونیکی و نوری
۳-۲-ساختار و عملکرد
۳-۳-مشکلات در کوچکترسازی بیشتر
۳-۴-وسایل نانوالکترونیک اثر کوانتومی حالت جامد
۳-۵-بررسی نانو ذره ها
۳-۶-پلاسمون پلاریتون های سطحی
۳-۷-بلورهای فوتونیکی
۳-۸-دیود چیست؟
۳-۸-۱-انواع دیود
۳-۸-۲-تشخیص آند و کاتد و سالم بودن دیود
۳-۸-۳-تشخیص آند و کاتد وسالم بودن دیود با استفاده از مولتی متر دیجیتالی
۳-۸-۴-لیزرهای دیودی در عمل
۳-۸-۵-کنترل در خط
۳-۸-۶-انواع دیود و کاربرد آنها
۳-۸-۷-دیود ساطع کننده نور (LED)
۳-۸-۸-دیود لیزری
۳-۸-۹-دیود شاتکی
۳-۸-۱۰-دیود زنر
۳-۸-۱۱-دیود حساس به نور یا فوتودیود
۳-۸-۱۲-دیود واریکاپ (Varicap) یا واراکتور
۳-۹-فوتو ترانزیستور، فوتودیود و فوتودارلینگتون
۳-۱۰-اپتوکوپلر(optocoupler) چیست؟
۳-۱۰-۱-نمونه اتصال اپتوکاپلر به میکرو به صورت خروجی
۳-۱۰-۲-چند نمونه اپتی کوپلر

فصل چهارم : فوتونیک
۴-۱-مقدمه
۴-۲-تاریخچه بلورهای فوتونیکی
۴-۳-روش های ساخت
۴-۴-چالش های ساخت
۴-۵-کاربرد بلورهای فوتونیکی
۴-۶-بررسی دیودهای لیزری
۴-۷-سنسور های نوری
۴-۷-۱-مثال هایی از کاربرد سنسور نوری یک طرفه
۴-۷-۲-سنسور های نوری رفلکتوری
۴-۷-۳-سنسور های نوری دو طرفه
۴-۸-سنسور مادون قرمز  چیست ؟
۴-۸-۱-مشخصات پس‌زمین
۴-۹-نحوه کار سنسور مادون قرمز
۴-۱۰-فرستنده و گیرنده های نوری
منابع

بلورهای فوتونیکی به هر ساختاری که ضریب شکست آن به طور متناوب تغییر کند، گفته می شود. اگر این تکرار در یک بعد باشد به بلور تشکیل شده، بلورهای فوتونیکی یک بعدی می گوییم. تکرار ساختار متناوب در دو و سه بعد نیز بلورهای فوتونیکی دو و سه بعدی را بوجود خواهد آورد. این ساختارها در واقع دوگان بلورهای نیمه هادی هستند. در واقع این موضوع از مشابهت معادله شرودینگر در فیزیک حالت جامد و معادله هلمهولتز در میدان ناشی می‌شود. ضریب شکست همان نقشی را در معادله هلمهولتز بازی می‌کند که پتانسیل الکتریکی در معادله شرودینگر. بنا براین عملکرد بلورهای فوتونیکی (ساختارهای با ضریب شکست متناوب) در برابر فوتون‌ها مشابه عملکرد بلورهای نیمه هادی (ساختارهای با پتانسیل الکتریکی متناوب)در برابر الکترون‌ها است.