اجرای ساختمان بتنی

5000 تومان
تعداد صفحه : 80
حجم فایل : 1.5 MB
فرمت فایل : Word
5000 تومان – خرید

لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

توضیحات

اجرای ساختمان بتنی

مهندسی عمران

همراه با تعداد زیادی عکس که از درج آنها در اینجا معذوریم

فهرست مطالب
عنوان …………………………………………………………………………. صفحه
انواع سیمان پرتلند……………………………………………………………………………………… ۱
مقاومت فشاری…………………………………………………………………………………………. ۳
چگالی …………………………………………………………………………………………………… ۴
اثر مواد شیمیایی مضرروی سیمان…………………………………………………………………. ۱۰
انواع بتن………………………………………………………………………………………………… ۱۰
مقاومت فشاری بتن………………………………………………………………………………….. ۱۱
محیط های سولفاته ………………………………………………………………………………….. ۱۴
محدودیت فواصل برای آرماتورها…………………………………………………………………. ۲۰
مهار خاموت ها (تنگ یا آرماوترهای عرضی)………………………………………………….. ۲۰
فرضیات اساسی……………………………………………………………………………………….. ۲۳
انواع ستونه ها و ضوابط آرماتورگذاری آن ها ………………………………………………….. ۲۹
اصول کلی در آنالیز و طرح پی ها………………………………………………………………… ۳۶
دال های یک طرفه……………………………………………………………………………………. ۴۱
حداکثر تغییر شکل مجاز در دال ها……………………………………………………………….. ۴۶
سقف تیرچه بلوک…………………………………………………………………………………….. ۴۷
تیرچه…………………………………………………………………………………………………….. ۴۸
نصب بلوک ها در بین تیرچه ها…………………………………………………………………… ۵۳
جزییات اجرایی ساختمان های بتنی………………………………………………………………….. ۵۵
دیوار چینی……………………………………………………………………………………………… ۵۵
نحوه شمشه گیری…………………………………………………………………………………….. ۵۵
فرش کف ساختمان………………………………………………………………………………….. ۵۶
نحوه اجرای خط گونیا معماری……………………………………………………………………. ۵۶
سفید کاری با گچ……………………………………………………………………………………… ۵۶
کاشیکاری……………………………………………………………………………………………….. ۵۶
سرامیک کف…………………………………………………………………………………………… ۵۸
چیدن آجرنما…………………………………………………………………………………………… ۵۹
بند کشی آجر………………………………………………………………………………………….. ۵۹
نمای سیمانی…………………………………………………………………………………………… ۶۰
ایزولاسیون……………………………………………………………………………………………… ۶۲
ایزولاسیون قیری………………………………………………………………………………………. ۶۲
ایزوگام ورقی………………………………………………………………………………………….. ۶۲
سقفهای کاذب…………………………………………………………………………………………. ۶۳
تیرچه بلوک…………………………………………………………………………………………….. ۶۳
آگوستیک……………………………………………………………………………………………….. ۶۴
مراجع…………………………………………………………………………………………………… ۷۱

جزییات اجرایی ساختمان های بتنی

دیوار چینی

۱دیواری که از آجر فشاری یا با سنگ مخلوط و یا با مصالح دیگر با ملات ماسه سیمان یا ماسه آهک ویا ملات باتارد چیده شده .
۲نمای دیوار را می توان از ابتدا با نما سازی خارجی پیوسته ساخته و به تدریج بالا ببرد بطوری که هر رگ آجر چینی قسمت جلوی کار آجر تراشیده گذارده و پشت آنرا از آجر فشاری یا مصالح دیگر می چینند.که ضخامت و مقاومت هر دیوار بستگی به نوع کار بری آن دارد .که در این ساختمان بیشتر دیوار چینی هابه وسیله آجر لفتون و آجر فشاری انجام گرفته.

نحوه شمشه گیری

ابتدا بالای یکی از گوشه های هر قسمت ساختمان را مقدم گرفته و یک کروم گچی به یک زاویه نصب می شود، سپس شاغولی آن کروم را به پایین ارتباط داده کروم دیگری به پایین متصل می سازد بعد خط گونیا ۹۰ درجه را به زاویه های دیگر انتقال داده به طوری که عمل کروم بندی چهار گوشه هر قسمت را زیر پوشش دهد بعد ریسمانی به بالای هر قسمت روی کروم ها گرفته و هر دو متر یک کروم به زیر ریسمان به وجود آورده که این عمل پایین نیز انجام می شود بعد کروم های قسمت وسط و گوشه ها از بالا به پایین با شمشه چوبی یا آلومینیومی شمشه گچی گرفته روی کروم گچی که سرتاسر ارتفاع دیوار را در چند قسمت گرفته از ملات گچ و خاک یا ماسه سیمان می پوشانند.

فرش کف ساختمان

برای عمل فرش کف ابتدا در گوشه های هر قسمت یک قطعه سنگ ساییده شده یا موزائیک یک اندازه بطوریکه تراز روی چهار نقطه باشد قرارمی دهندسپس ریسمانی نازک و محکم به اضلاع بسته و خط گونیا ۹۰ درجه را به گوشه ها انتقال میدهد.بعد ملات را کف آن پهن می کنند و کف را فرش می نمایند البته ریسمان ها را به ترتیب جا به جا می کنند .

نحوه اجرای خط گونیا معماری

ابتدا از گوشه ها دو ریسمان عمود بر هم بسته و ۶۰ سانتی متر به یک طرف نشان گذارده ضلع همجوار را۸۰ سانتیمتر علامت گذاری می کنیم در این حالت خط ارتباط بین این دو باید ۱۰۰ سانتیمتر کامل باشد که در مغایرت ریسمان را جا بجا کرده تا نقطه ۱۰۰ سانتیمتر تکمیل گردد.که در این صورت زاویه ۹۰ درجه درست می شود .

قرنیز

بر روی فرش موزائیک یا سنگ قسمتهای ساختمان قطعه سنگی به دیوارنسب مس شودکه قرنیز نا میده می شود . تا شستشوی کف و تنظیم گچ کاری دیوار ها آسان گردد.که در بیشتر ساختمان ها این قرنیز حدود ۱۰ سانتیمتر استفاده می شود که در این جا هم به همین صورت است.

سفید کاری با گچ

هر بنا اول شمشه گیری آستر می شود در اینصورت گچ آماده را پس از الک کردن با الکی که سوراخ های آن نیم میلیمترمربع است الک نموده و سپس حدود سه لیتر آب سالم در ظرفی ریخته گچ الک شده را با دو دست آهسته در آب می پاشند تا اینکه ضخامت گچ به روی آبها برسد بلا فاصله با دست گچ های داخل آن را مخلوط نموده که این عمل بدست شاگرد استاد کار انجام می شود بعد به سرعت استاد کار خمیر گچ را با ماله آهنی روی دیوار آستر شده می گشد و بلا فاصله یک شمشه صاف روی آن می کشد تا ناهمواری های آن روی دیوار گرفته شود.