به فروشگاه ما خوش آمدید هم اکنون می توانید وارد حساب خود شوید و یا حساب جدید باز نمایید.
سبد خرید شما خالی است!
كنتورهای ديجيتال و مزايای استفاده از آنها

كنتورهای ديجيتال و مزايای استفاده از آنها

19,000 تومان


لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.
كنتورهای ديجيتال و مزايای استفاده از آنها
همراه با 33 اسلاید پاورپوینت پروژه برای ارائه 

توجه : در سایت های مشابه این پروژه با دوبرابر قیمت به فروش میرسدفهرست مطالب
 فصل اول : مقدمه و كليات
1-1 مقدمه كلي
1-2 اهداف پروژه
1-3 روند ارائه مطالب
 
فصل دوم: كنتورهاي آنالوگ ، معايب و مشكلات آن
2-1 روش اندازه گيري توان توسط كنتور آنالوگ
2-2 تاثير هارمونيكها بر اندازه گيري كنتور آنالوگ
2-3 بررسي اقتصادي و زيان مالي ناشي از خطاي كنتور آنالوگ
2-4 معايب كنتورهاي آنالوگ
2-5 نتيجه فصل
 
فصل سوم: كنتورهاي ديجيتال و مزاياي آن
3-1 تعريف كنتور ديجيتال
3-2 تكنولوژي AMR در كنتورهاي ديجيتال
3-3 كنتورهاي ديجيتال هوشمند AMR
3-4 منافع و مزاياي كنتورهاي ديجيتال و هوشمند
3-5 استاندارد هاي كنتورهاي ديجيتال هوشمند
3-6 بازار توليد كنتورهاي ديجيتال هوشمند
3-7 ساختار و اجزاي كنتورهاي ديجيتال
3-8 انواع كنتورهاي ديجيتال
3-8-1 كنتورهاي ديجيتال تك فاز
3-8-2 كنتورهاي ديجيتال سه فاز
3-8-2-1 مدل CT
3-8-2-2 مدل DC
3-9 حفاظت از كنتورهاي ديجيتال
3-10 تاثير محيط هاي هارمونيكي بر عملكرد كنتورهاي ديجيتال و آنالوگ
3-11 بررسي اثر تداخل الكترومغناطيسي بركنتورهاي ديجيتال
 
فصل چهارم: ارزيابي روشهاي رايج قرائت كنتور ديجيتال و مزاياي آن
4-1 مقدمه
4-2 روشهاي مختلف قرائت كنتور هاي ديجيتال و آنالوگ
4-2-1روشهاي با مراجعه به كنتور
4-2-1-1 روش سنتی
4-2-1-2 روش ترمينال دستي
4-2-1-3 ترمينال دستي و ارتباط نوري با كنتور
4-2-2 روشهاي بدون مراجعه به كنتور
4-2-2-1 ترمينال سيار راديويي و كامپيوتر با واحد راديويي در خودرو سيار
4-2-2-2 قرائت خودكار متمركز
4-2-2-3 كارتهاي اعتباري
4-2-2-4 روش تماس تلفني مشتركين
4-2-2-5 استفاده از خطوط تلفن
4-2-2-6 ترمينال ثابت و ارتباط راديويي
4-2-2-7 روش استفاده از خطوط توزيع برق شهر
4-3  ارزيابي روشهاي مختلف قرائت كنتور
4-4 مزاياي سيستمهاي خودكار قرائت كنتور هاي ديجيتال
4-5 تبادل داده‌هاي قرائت راديويي كنتورديجيتال با استفاده از پروتكل IEC 1107
4-5-1 مشخصات كلي پروتكل
4-5-2 واحد اوليه
4-5- 3 فرمانهاي خارجي پروتكل
4-5-4 واحد ثانويه  و خواندن اطلاعات كنتور ديجيتال
4-5-5 طراحي و پياده سازي لايه هاي OSI
4-6 جمع كنندة توان كنتورهاي ديجيتال
 
فصل پنجم: ارزيابي اقتصادي كاربرد كنتورهاي ديجيتال و سود ناشي از قرائت خودكارآن
5-1 تعريف سيستمهاي قرائت خودكار
5-2 بررسي هزينه راه اندازي سيستمهاي قرائت خودكار كنتور ديجيتال
5-3 مدل اقتصادي راه اندازي سيستم قرائت خودكار كنتور ديجيتال
5-4 كاهش دوره بازگشت هزينه
5-5 كاهش تلفات غير فني و سود ناشي از آن
5-6 سود ناشي از كاهش هزينه هاي قرائت
5-7 سود ناشي از اضافه كردن قابليت قطع و وصل
5-8 خسارت ناشي از بيكار شدن نيروي انساني
5-9 سود ناشي از مديريت بار
5-10هزينه هاي راه اندازي قرائت خودكار كنتورهاي ديجيتال
5-11 محاسبه سود سالانه راه اندازي سيستم قرائت خودكار كنتورهاي ديجيتال
5-12 تحليل نتايج حاصل از مدل اقتصادي
5-13 آناليز حساسيت پارامترهاي مدل اقتصادي راه اندازي  قرائت خودكار كنتور
5-14 نتيجه فصل
 
نتيجه گيري و پيشنهادات
ضميمه
مراجعفصل اول
مقدمه و كليات

1-1 مقدمه كلي
كنتور برق وسيله اي الكترومكانيكي يا الكترونيكي است كه ميزان انرژي الكتريكي مصرف شده را اندازه گيري مي كند.
ساخت كنتورهاي برق به صورت انبوه در سال 1890 در اروپا شروع گرديد. اين كنتورها بر اساس نظريه فراريس ساخته مي شدند.واحد اصلي اين كنتورها را يك موتور addy current تشكيل مي داد و پيشرفت تكنولوژي تغيير اساسي در اين اصل به وجود نياورد. معايب مختلف كنتورهاي آنالوگ به ويژه دقت پايين آنها در اندازه گيري انرژي الكتريكي  مصرفي ، ضرورت ساخت كنتورهاي مطمئن و با دقت بالا را مطرح كرد. در اواخر دهه هفتاد ميلادي ساخت كنتورهاي ديجيتال و الكترونيك با تكنولوژيهاي نوين شروع گرديد . دقت بالاي اين كنتورها در اندازه گيري ميزان انرژي الكتريكي ، امكان برنامه ريزي كنتور و اعمال ضرايب در ساعات مختلف شبانه روز و برخي مزاياي ديگر باعث شد تا اين كنتورها به طور وسيع مورد استفاده قرار بگيرند.
 
1-2 اهداف پروژه
تعيين زيانهاي مالي  ناشي از كنتورهاي آنالوگ
بررسي مزيت هاي كنتورهاي ديجيتال نسبت به كنتورهاي آنالوگ
 محاسبه سود ناشي  از كنتورهاي ديجيتال
ارائه روشهاي مناسب براي قرائت كنتور هاي ديجيتال
ارزيابي فني اقتصادي كاربرد كنتورهاي ديجيتال
محاسبه و تعيين نقش كنتورهاي ديجيتال در كاهش تلفات شبكه
محاسبه و تعيين هزينه هاي راه اندازي سيستم قرائت خودكار كنتورهاي ديجيتال
 
1-3 روند ارائه مطالب
روند ارائه مطالب در اين پروژه به شرح زير است
در فصل اول مقدمه اي بر كنتورهاي آنالوگ و ديجيتال ارائه شده است.
 در فصل دوم كنتورهاي آنالوگ و ديسكي مورد بررسي قرار گرفته است. در اين فصل ابتدا ساختار داخلي و اجزاي كنتورهاي آنالوگ بررسي شده است. در ادامه فصل نحوه اندازه گيري توان و انرژي الكتريكي مصرف كننده با كنتورهاي آنالوگ  بيان شده است. در بخش بعدي فصل دوم نتايج آزمايشهاي صورت گرفته در مورد خطاي كنتورهاي آنالوگ آورده شده است و در ادامه با توجه به نتايج حاصل از اين آزمايشات با بارهاي مختلف ، ارزيابي اقتصادي و زيان مالي ناشي از خطاي كنتورهاي آنالوگ ارائه شده است كه اين زيان مالي بيشتر متوجه شركت هاي توزيع برق مي باشد. در ادامه فصل معايب كنتورهاي آنالوگ ارائه شده است و در انتها،  نتيجه گيري فصل ارائه شده است كه اين نتيجه گيري در حقيقت لزوم استفاده از كنتورهاي ديجيتال را بيان مي كند.
در فصل سوم كنتورهاي ديجيتال بررسي مي شود.در ابتدا فصل  مفاهيم و تعاريف ارائه شده است. در ادامه كنتورهاي هوشمند ديجيتال و سيستمهاي هوشمند قرائت كنتورهاي ديجيتال آورده شده است. در بخش بعدي اين فصل مزاياي فني و اقتصادي و منافع مالي ناشي از كاربرد كنتورهاي ديجيتال مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در ادامه استاندارد هاي كنتورهاي ديجيتال بيان شده است. در قسمت بعدي بازار توليد كنتورهاي ديجيتال ارائه شده است. بخشهاي بعدي اين فصل اختصاص به بررسي ساختار داخلي و اجزاي كنتورهاي ديجيتال و همچنين انواع كنتورهاي ديجيتال دارد.
فصل چهارم به بررسي و ارزيابي روشهاي رايج قرائت كنتورهاي ديجيتال و مزاياي آن اختصاص دارد. در اين فصل انواع روشهاي مختلف قرائت كنتورهاي ديجيتال بررسي شده و مزايا و معايب هر يك بررسي شده است.
در فصل پنجم ارزيابي اقتصادي كنتورهاي ديجيتال و منافع اقتصادي و مالي ناشي از كاربرد كنتورهاي ديجيتال و سود ناشي از قرائت خودكار آن ارائه شده است.در ابتداي فصل  هزينه راه اندازي سيستمهاي قرائت خودكار كنتور ديجيتال  مورد بررسي قرار گرفته است. در ادامه فصل مدل اقتصادي راه اندازي سيستم قرائت خودكار كنتور ديجيتال آورده شده است و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. سود  ناشي از كاهش دوره بازگشت هزينه ها در سال اول و سالهاي بعدي نصب و بهره برداري كنتورهاي ديجيتال در بخش بعدي ارائه شده است. بررسي كاهش تلفات غير فني و سود ناشي از آن و مباحث اقتصادي سيستم هاي قرائت خودكار در ادامه فصل بيان شده است. در بخشهاي بعدي اين  فصل سود ناشي از كاهش هزينه هاي قرائت ، محاسبه سود سالانه راه اندازي سيستم قرائت خودكار كنتورهاي ديجيتال ، تحليل نتايج حاصل از مدل اقتصادي ، آناليز حساسيت پارامترهاي مدل اقتصادي راه اندازي قرائت خودكار كنتور ، ارائه شده است. در انتهاي فصل نيز يك نتيجه كلي از فصل ارائه شده است.
در بخشهاي بعدي اين پروژه نتيجه گيري و پيشنهادات ، منابع و مراجع و ضمايم و ... ارائه شده است.

 
مشخصات فنی
كلاس دقت اندازه گيري يك مطابق با استاندارد EC62053-21
ولتاژ نامي 230 ولت
محدوده ولتاژكاري از 65 % تا 130 % ولتاژ نامي
جريان نامي 10 آمپر
جريان ماكزيمم 100 آمپر
ولتاژ ماكزيمم قابل تحمل 420 ولت دائمي
قابليت انداز هگيري ولتاژ و جريان و توان اكتيو و نمايش اين مقادير بصورت لحظه اي
تعبيه كليدهاي لازم براي انتخاب پارامترهاي نمايش داده شدهبر روي صفحه نمايش
محدوده دماي كاري از -35 تا +70 درجه سانتيگراد
قابليت اندازه گيري و ثبت انرژي براي 6 تعرفه مختلف
تعداد بازه ها در طول يك شبانه روز حداكثر 12 و حداقل 1 بازه
حداكثر تعداد جداول روزانه 8 و حداقل 1جدول
حداكثر تعداد جداول تعرفه بندي هفتگي 6 و حداقل 1 جدول
حداكثر تعداد جداول فصلي 6 و حداقل 1 جدول
قابليت تعريف روزهاي خاص حداكثر تا 30 روز درسال
قابليت اندازه گيري ماكزيمم ديماند در بازه هاي زماني قابل انتخاب از 1 تا 60 دقيقه
تعريف شماره سريال نرم افزاري
تعريف شماره اشتراك يا شناسه كاربر بصورت نرم افزاري
ذخيره و نمايش تاريخ آخرين برنامه ريزي
ذخيره و نمايش تاريخ آخرين كاليبراسيون
داراي جداول تعرفه رزرو با امكان تعريف زمان اعمال تعرفه بندي جديد به منظور تغيير همزمان
تعرفه بندي در كنتورهاي نصب شده
قابليت ذخيره مقاديرقرائت و ماكزيمم ديماند براي 16 دوره متوالي
ثبت و نمايش تعداددفعات قطع ووصل برق و ثبت تعداد موارد تخطي ازحداكثر ديماندمجاز
 
 

نوشتن نظر در مورد این پروژه

نام شما:


نظر شما: توجه : HTML ترجمه نمی شود!

رتبه: بد            خوب

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید: