به فروشگاه ما خوش آمدید هم اکنون می توانید وارد حساب خود شوید و یا حساب جدید باز نمایید.
سبد خرید شما خالی است!
پایان نامه هنر رقص در ایران

پایان نامه هنر رقص در ایران

19,000 تومان


لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.
هنر رقص در ایران

پايان‌ نامه کارشناسی رشته مهندسی معماری
ارائه شده به :
گروه علمی مهندسی معماری و شهرسازی ، دانشكده فنی ومهندسی


همراه با تعداد زیادی عکس مرتبط با پروژه
تهیه شده توسط تیم دفتر فنی گرین
 


چکیده
آدمیان از نهاد خود و برپایه سرشت طبیعی خویشتن هنگام احساس شادی و خوشحالی فراوان در اندام های خود حرکت و جنبشی حس می کنند و بی اختیار به جست خیز می پردازند و فریادها و قهقهه های شادمانه از ته دل بر می کشند.
گردآوری محصول، آماده کردن و بدست آوردن فراورده های گوناگون همواره برای مردم چه شهرنشین و چه بیانگرد و حتی از روزگاران بسیار باستان دارای ارج فراوانی بوده و هست.
تحقیق و پژوهش در مورد رقص ایران تلاش پی گیر و خستگی ناپذیر می طلبد، چرا که هر چه به عقب برمی گردیم ردپای رقص ایرانی کم رنگ تر شده، دسترسی به الگوهای حرکتی در واقع غیر ممکن می شود.
از آنجایی که رقص و حرکات نمایش به عنوان یکی از هنرهای هفتگانه معرفی شده پس لازم به تحقیق و پژوهش خصوصاً در عرصة آئینی و ایرانی می باشد و این مهم کاملاً محسوس است.
اغلب ایرانیان و به خصوص غیر ایرانیان، رقص سنتی ایرانی را برای نخستین بار و اغلب تنها بار، بصورت اجرای صحنه ای یا طراحی شده تجربه می کنند، نه به شکل اجراهای واقعی در جشن های روستایی یا عشیره ای که در آنها رقص جزئی از زندگی و نه اجرای صحنه ای به شمار می رود.فهرست
فصل اول
کلیات
1- 1 هنر و تعریف هنر 
1-1- 2 هنر در فرهنگ ایران    
1-1-3 معنای هنر    
1-1-4 مفهوم هنر و عناصر آن  
1-1-5 تعریف هنر از دیدگاه های مختلف 
1-1-6 هنر از دید حکما و فلاسفه  
1-1-7 زیبایی   
1-1-8 نظریه «هنر برای هنر» 
1-1- 9 هنر اسلامی  
1-1- 10 تعریف هنر از نظر مولوی 
1-1-11 سخن نهایی در تعریف هنر 
1-2 ارتباط انسان با هنر-ارتباط هنر با انسان (ارتباط متقابل) 
1- 3 انواع هنر     
1-3-1 هنرهای زیبا 

1-3-2 هنرهای سنتی 

1-4  رقص 
1-4-1 رقص در ادوار مختلف 

1-4-2 شکل‌گیری‌ و پیدایش‌ انواع رقص‌ از دیدگاه تعاملی 

1-4-3  رقص‌ در عرصه‌های‌ مختلف‌ 

1-4-4 رقص‌ تقلیدی‌ و رقص‌ جذبه‌ای‌  
1-4-5 رقص‌ به‌ مثابه‌ زبان‌  
1-4-6 رقص‌ بداهه‌ و رقص‌ تمرینی‌  
1-4-7 آفرینش‌ سکوت‌ و ریشه‌های‌ رقص‌  
1-4-8 رقص‌، واکنشی‌ به‌ خفقان‌  
1-4-9 آرامش‌ و پرواز با رقص‌  
1-4-10 هارمونی‌ روی‌ یخ‌  
1-4-11 رقص‌ مدرن‌  
1-4-12 رقص‌ پسامدرن‌  

1- 5 ارتباط موسیقی،رقص و معماری  

1-5-1 معماری موسیقی مجسم   
1-5-2 ارتباط معماری و موسیقی  
1-5-3 الهامات موسیقایی  
1-5-4 از معماری تا موسیقی  
1-5-5 شعر درمعماری  
1-5-6ریتم 
1-5-7 معماری و موسیقی درهنرهای ایرانی: یک مقاسیه تطبیقی 
1-5-8 موسیقی  
1-5-9 معماری  
1-5-10 مفهوم آفرینش در موسیقی ومعماری 
1-5-11 رابطه معماری و موسیقی 
1-5-12 مقایسه انواع موسیقی با انواع معماری
1-5-13 تشابه معماری و موسیقی   
1-5-14 تفاوت معماری و موسیقی  
1-5-15  نسبتهای هارمونیک در معماری و موسیقی 
1-5-16 موسیقی و معماری از لحاظ زیبایی شناختی  
1-5-17 رقص و معماری  
1-6رقص درایران (تاریخچه،روند،شرایط..رقص های سنتی)
1-6-1 نگاهی به تاریخچه رقص در ایران  
1-6-2 رقص ملی  
1-6-3 رقص عامیانه ی شهری  
1-6-4 انواع رقص در ایران 
1-6-5 رقص های فولکلوریک 
1-6-6 بررسی جنبه های  مختلف در رقص عشایر 
1-6-7 رقص در نواحی 
1-7 سماع و گذر کوتاهی به مولانا
1-7-1 سماع 
1-7-2 سماع از نظر عارفان   
1-7-3 پیدایش سماع  
1-7-4 شکل اولیه مجالس سماع
1-7-5 سماع خانه ها  
1-7-6 نمادها در رقص سماع  
1-7-7 شمه ای از زندگی نامۀ مولانا
1-7-8 آثار مولانا  
1-7-9  مولانا و رقص سماع  
1-7-10  مولانا و موسیقی مولویه 
1-7-11 مولانا و آلات موسیقی مولویه  
فصل دوم
اقلیم
2-1 اقلیم  
2-1-2 تعریف اقلیم  
2-1-3 تعاریف بیان شده برای علم اقلیم شناسی 
2-1-4 تقسیمات اقلیمی در جهان 
2-1-5 حوزه های اقلیمی ایران 
2-1-6 تقسیمات اقلیمی در ایران  
2-2 اقلیم تهران 
2-2-1رشته کوه های البرز
2-2-2 بارندگی
2-2-3 دما   
2-2-4 رطوبت 
2-2-5 باد   
2-2-6 منابع آب 
2-2-7 ناهمواری های استان تهران  
2-2-8 پوشش گیاهی 
2-3 مطالعات منطقه 22  
2-3-1 دلایل انتخاب منطقه 22 تهران  
2-3-2 تاریخچه و سابقه پیدایش منطقه ۲۲شهرداری تهران 
2-3-3 مشخصات جغرافیایی و اقلیمی منطقه۲۲شهرداری تهران 
2-3-4 ویژگی های اقلیمی   
2-3-5 دسته بندی اقلیمی   
فصل سوم
بررسی نمونه های موجود
3-1 نمونه ها
3-1-1 dance place by unstudio 
Zagreb Dance Centerl 2-1-3  
Laban Contemporary Dance center 3-1-3 

3-1-4 Hague  music and dance center 

New center in contex 5-1-3 
Scatia modern dance center 6-1-3 
shanghai International Dance Center 7-1-3 
Hubbard Street Dance Center 8-1-3  
3-1-9  performing arts center in amman 
فصل چهارم
ساختار و عملکرد
4-1 سناریو  
4-2 کل فضاها  
4-3 ریز فضاها  
فصل پنجم
روند طراحی
5-1 تحلیل سایت 
5-2 مبانی نظری  
5-3 کانسپت  
5-4 روند طراحی پلان 
5-5 روند طراحی حجم  
منابع
فصل اول
کلیات
1-1هنر و تعریف هنر
مقدمه

هنر، یکی از بارزترین جلوه‌های اسرار‌آمیز فرهنگ و تمدن انسانی است که همواره بر حیات انسانی سایه افکنده است. هر جا کاوش‌های تاریخ تمدن و باستان‌شناسی، نشانی از تمدن و فرهنگ بشری و تجلی آن کشف می‌کند، در هر سرزمینی که تمدنی به عرصه ظهور می‌رسد، آثار و مظاهر گوناگون هنری، اعجاب پژوهشگران تاریخ تمدن و هنر را برانگیخته است و رموز ناپیدای آن، حکیمان را به اندیشه و تأمل فرو برده است. یک محقق تاریخ هنر، با مطالعه آثار هنری و جلوه‌های آن، سیمای روشنی از تمدن و فرهنگ بشری در سرزمین‌های پیشین به نمایش می‌گذارد. هنر، از اسرار آفرینش و حیات فرهنگی انسان است که اندیشمندان علوم انسانی را به پژوهش بیشتر فرا می‌خواند.
در تاریخ فرهنگ و هنر انسانی، معنای هنر با نوعی الهام و اشراق همراه بوده است که گاهی عقل و ادراک انسانی از درک سرّ آن عاجز است. این موضوع نمایان‌گر این نکته است که هنر بیشتر با جان پاک هنرمند و یا سبک بیان او پیوند دارد، نه با صورت‌های ذهنی و خیالی وی.
 
1-1-2 هنر در فرهنگ ایران
کالبد هنر و ادبیات به خاطر انس با فرهنگ الهی و سنتی، جلوه و نمود معنوی و انسانی یافته است. این دریافت از هنر در ادبیات فارسی و عرفانی، به ویژه در زبان حافظ و مولانا، تجلی بارزتری از خود به نمایش گذارده است، چنان‌که از این غزل حافظ، نوع بینش وی از هنر را می‌توان درک کرد:

1-6-8 رقص کردی
رقص‌های محلی کردی را به دو دسته سماع و رقص‌های محلی کردی می‌توان تقسیم کرد.
رقص کردی (هه‌لپه‌رکی: Helperkê، هه‌لپه‌رین، Helperîn: رقصیدن)، رقصی گروهی و شامل چند نوع است. در تمامی این رقص‌ها گروه که به صورت حلقه‌ای دور هم گرد آمده‌اند از چپبه راست حول نقطه‌ای می‌گردند.در این رقص‌ها یک نفر راهنمای صف رقصندگان می‌شود و با چرخاندن دستمال و آغاز حرکات رقص ریتم ها را به بقیه منتقل می‌کند و در ایجاد هماهنگی‌ لازم‌ آنان‌ را یاری‌ می‌دهد.با تكان‌ دادن‌ ماهرانه‌ دستمال‌ و ایجاد صدا بر هیجان‌ رقصندگان‌ می‌افزاید به این فرد راهنما «سرچوپی‌کش» گفته می‌شود.
در این‌ هنگام‌ دیگر افراد بدون‌ دستمال‌ به‌ ردیف‌ در كنار سر چوپی‌ كش‌ به‌ گونه‌ای‌ قرار می‌گیرند كه‌ هردر رقصهای‌ كردی‌ تمامی‌ رقصندگان‌ به‌ سر گروه‌ چشم‌ دوخته‌ و با ایجاد هماهنگی‌ خاصی‌ وحدت‌ و یكپارچگی‌ یك‌ قوم‌ ریشه‌ دار را به‌ تصویر می‌كشند.
در صف رقص هر کس بادست چپ، دست راست نفر بعد را می‌گیرد که اصطلاحاً این حالت را"گاوانی" می‌نامند. گاهی گاوانی به معنی انتهای صف نیز می‌آید. شیوه گرفتن دست همدیگر توسط افراد گروه بستگی به نوع رقص دارد.

1-7-5 سماع خانه ها
مراکز صوفیانه که به نامهای  خانقاه ، زاویه ، رباط ، صومعه ، دویره ، لنگر  تکلیه بر قرار میشد شامل یک حیاط مرکزی و رواق های طوولانی در دوسوی آن ، در قسمت داخلی حجره های خلوت قرارداشت در یک سمت سالنی بود و مسجد کوچکی برای اقامه نماز ، محلی برای قرائت قرآن ، مکتبی برای آموزش قرآن ، مرکزی که در آن معارف تدریس می شد ، اطلاقی که شیخ و دیگر اعظاء وا بسته  او مانند همسر و فرزندان بسر میبردند . و در تمام مراکز یادشده از قرن چهارم به بعد جهت سماع که به قول مولانا  " بزم با خدا "  یا " بزم معنوی " یا معرکه یی روحانی یا سماع مقدس سماع خانه هایی با شکل خاصی بنا نمودند که با گذشت زمان نواقص آن برطرف شده بهصورت ایده آلی در آمد .چگونگی پیوستن شمس به مولانا
روزی مولوی با خرسندی و بی خیالی از راه بازار به خانه باز می گشت ناگهان عابری نا شناس ازمیان جمعیت پیش آمد گستاخ وار عنان فقیه و مدرس پر مهابت شهر را گرفت و در چشمهای او خیره شد و گستاخانه سؤالی بر وی طرح کرد: صراف عالم معنی، محمد (ص) برتر بود یا بایزید بسطام ؟ مولانای روم که عالی ترین مقام اولیا را از نازلترین مرتبۀانبیاهمفروترمیدانستبا لحنی آکنده از خشم جواب داد: محمد(ص) سر حلقۀانبیاستبایزیدبسطامرابااوچهنسبت؟امادرویشتاجرنماکهبااینسخننشدهبودبانگبرداشت: پسچراآنیک ( سبحانکماعرفناک) گفتواینیک ( سبحانیمااعظمشأنی ) بهزبانراند؟
مولانا لحظه ای تأمل کرد و گفت: با یزید تنگ حوصله بود به یک جرعه عربده کرد. محمد دریانوش بود به یک جام عقل و سکون خود را از دست نداد. مولانا این را گفت و به مرد ناشناس نگریست در نگاه سریعی که بین آنها رد وبدل شد بیگانگی آنها تبدیل به آشنایی گشت. نگاه شمس به مولانا گفته بود از راه دور به جستجویت آمده ام اما با این بار گران علم وپندارت چگونه به ملاقات الله می توانی رسید؟
ونگاه مولانا به او پاسخ داده بود:

 
5-2 مبانی نظری
در نگاره "سماع دراویش "صوفیان در سه بخش نخست در حال سماع هستند که هر بخش بیانگر مقام و حالتی از تصوّف و سماع است. سه در بیان نمادین،  نخستین عدد در برگیرنده ی واژه ی همه است. نشانه ای برای طبیعت سه گانه جهان؛  زمین، آب  و آسمان  و نشانه ای برای وجود انسان است؛ بدن، جان و روح؛ تولد، زندگی و مرگ؛ گذشته، حال و آینده . سه به معنای به نتیجه رسیدن است و با شکل مثلث نمایش داده می شود. سه نمایانگر گل زنبق است. درفرهنگ عبری مظهرعقلِ وحدت بخش آمده است، ودرفرهنگ فیثاغورثی نهایت کمال است. سه رمزی برای آیین زرتشت ؛ گفتار نیک، کردارنیک و پندار نیک است. در سنت اهل حق شخصِ مقدس وابسته به عدد سه است .  به نقل از مبارک بخاری؛ سالک و عارف به سه طریق به حقیقت حق می رسند که دیگران نمی توانند؛ - مراقبه؛ - مشاهده؛ و- محاسبه .به زعم صوفیان، معرفت سه مرحله دارد؛ - اول کسب معانی از عالم خارج به وسیله کتاب و تجربه که آن را علم الیقین نامند؛ - دوم مرحله کشف و شهود قلبی و باطنی است که آن را عین الیقین خوانند؛ - مرحله سوم وصول بی شایبه و ازلی است که آن را حق الیقین نامند. مکتب تصوف را در سه مرحله خلاصه کرده اند؛ شریعت، طریقت، و حقیقت. به اندیشه اردشیر العبادی (قرن ششم هـ.) شریعت ، همان راه و رسالت انبیاء است، بیان توحید و انجام فرائض دینی است. طریقت تحقق آنهاست.« پس آنجه درتکلیف امت آرند شریعت است و آنچه از جهت تخفیف امت بر خود زاید دارند و لازم سازند طریقت است و اگر کسی سلوک آن طریق پیش گیرد از درجه عوام ترقی کند.» « صوفی البته در طلب حقیقت است و بیشتر نظر به طریقت دارد اما شریعت را نیز غالباً وسیله کمال می یابد.»

 

نوشتن نظر در مورد این پروژه

نام شما:


نظر شما: توجه : HTML ترجمه نمی شود!

رتبه: بد            خوب

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید: