به فروشگاه ما خوش آمدید هم اکنون می توانید وارد حساب خود شوید و یا حساب جدید باز نمایید.
سبد خرید شما خالی است!
سنتز ترکیبات آلی فلزی In, Ga بوسیله ترکیبات آلی اکسیژن دار و نیتروژن دار

سنتز ترکیبات آلی فلزی In, Ga بوسیله ترکیبات آلی اکسیژن دار و نیتروژن دار

55,000 تومان


لینک دانلود بعد از اضافه کردن پروژه به سبد خرید و پرداخت آن در اختیارتان قرار خواهد گرفت.
سنتز ترکیبات آلی فلزی In,Ga بوسیله ترکیبات آلی اکسیژن دار و نیتروژن دار

پایان نامه کامل برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M. Sc شیمی آلی تهیه شده توسط تیم گرین
آماده برای ارائه


هزینه ی انجام این پروژه بیشتر از یک ملیون تومان برآورد شده
که با قیمت اندک برای شما در فروشگاه قرار گرفته است

 
در این پروژه سنتز کمپلکس های آلی فلزی جدید با استفاده از نمکهایGa (NO3)3.7H2O In(NO3)3 توسط لیگاندهای مختلف مانند کاتکول مشتق کینولیک اسید در حضور 1و10 – فنانترولین در حلال اتانول 95% در pH تقریباً خنثی مورد بررسی قرار گرفت. ساختار کمپلکس توسط طیف های FT-IR ،UV ،TGA، H-NMR و اشعه ایکس (X- Ray) شناسایی شد. 
فهرست مطالب

چكيده ....................................................................................................................... 1
فصل اول: كليات تحقيق
1-1- مقدمه................................................................................................................ 3
1-1-1- شيمي آلي فلزي............................................................................................ 4
1-1-2- خواص تركيبات آلي فلزي ............................................................................ 4
1-1-3- پايداري در برابر اكسايش .............................................................................. 5
1-1-4- پايداري در برابر آبكافت ............................................................................... 6
1-1-5- ساختار كمپلكس .......................................................................................... 6
1-1-6- انواع كمپلكس ها ......................................................................................... 7
1-1-7- ماهيت پيوند در كمپلكس ها .......................................................................... 8
1-1-8- روش هاي جدا سازي كمپلكس ها از محلول .................................................. 8
1-1-9- عوامل موثر در تشيكل كمپلكس ................................................................... 10
1-2- بيان مسئله ....................................................................................................... 11
1-3- اهداف تحقيق .................................................................................................. 12
1-4- اهداف علمي.................................................................................................... 12
1-5-  فرضيه ها........................................................................................................ 12
1-6- تعريف اصطلاحات و متغيرها............................................................................ 13
فصل دوم: ادبيات پيشينه تحقيق
2-1- تاريخچه گاليم.................................................................................................. 15
2-2- پيدايش گاليم .................................................................................................. 15
2-3- تاريخچه شيمي آلي – فلزي.............................................................................. 15
2-4- نظريه ورنر....................................................................................................... 16
2-5- بررسي اثر گاليم بر فونكسيون كبدي در موش .................................................... 16
2-6- مطالعه نظري گروهي از تركيبات فلزي مبني برآروماتيك بودن +Ga3 از طريق ثبات لايه اي   17
2-7- سنتز کمپلکس (Ga1-X)Znx (N1-XOX).............................................................. 17
2-8- تهیه محلول های جامد LiGayCO1-yO2............................................................. 19
2-9- تركيبات آلي فلزي 4 هسته اي مبني بر ليگاندهاي 1و2 اتان ادی تیولات بعنوان پيش ماده  براي CuMS2 (M=Ga,In) ................................................................................................................................. 20
2-10- سنتزو مشخصات تركيبات گاليم واینديم تیوليت................................................ 21
2-11- تركيبات گاليم تك هسته اي (III) ................................................................... 21
2-12- تركيبات اسيد فنيك آمين 6 دندانه اي N4O2 از گاليم وایندیم............................. 23
2-13- تجزيه سنتيك اپوكسیدهای انتهایی با فنول ها توسط ترکیبات هتروفلزی CO-AL وCO-Ga          23
2-14- كمپلكس های In ، Ga................................................................................... 25
فصل سوم: روش تحقيق
3-1-  مواد و حلال مورد استفاده ............................................................................... 42
3-2- دستگاه هاي مورد استفاده ................................................................................. 42
3-3- روش عمومي براي سنتز كمپلكس هاي آلي فلزي با استفاده از نمك هاي (NO3)3.7H2O Ga و In(NO3)3.7H2O در حضور 1و10- فنانترولين و لیگاند اسیدی.................................................................... 42
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
4-1- کمپلکس {گالیم نیترات [دی (کاتکول) 1و10 فنانترولین ]}................................ 46
4-2- کمپکس {نیترات گالیم [کینولیک اسید) ا و 10 – فنانترولین}.............................. 49
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- بررسی کمپلکس {گالیم نیترات [دی (کاتکول) 1و10 فنانترولین ]}..................... 52
5-2- بررسی کمپلکس {نیترات گالیم [کینولیک اسید) ا و 10 – فنانترولین}.................. 53
5-3- نتیجه گیری...................................................................................................... 54
5-4- پیشنهادات....................................................................................................... 55
منابع.......................................................................................................................... 57
پیوست...................................................................................................................... 60
 
 
 
 
فهرست جداول

جدول 3-1: كمپلكس تهيه شده مطابق روش 3-3 توسط نمك Ga(NO3).7H2O........... 44
 
 
 
 
 
فهرست اشکال

شکل 2-1: ساختار مولکولی کمپلکس (Ga1-X)Znx (N1-XOX)...................................... 18
شکل 2-2: ساختار مولکولی اکسید کبالت..................................................................... 19
شکل 2-3: ساختار مولکولی کمپلکس تهیه محلول های جامد LiGayCO1-yO2............... 19
شکل 2-4: ساختار کریستالی [Ga(acac)(MeSaOH)2].............................................. 22
شکل 2-5: ساختار اپوكسیدهای انتهایی با فنول ها توسط ترکیبات هتروفلزی Co –Ga.... 24
شکل 2-6: تركیب 2 [Ga{MeGa(OCH2Ph)3}3]..................................................... 26
شکل 2-7: تركیبa: R = cyclohexyl [(Me2InOR)2{MeIn(OR)2] 3.................... 27
شکل2-8: تركیبb: R=PhCH2- [(Me2InOR)2{MeIn(OR)2] 3 ............................. 28
شکل 2-9: تركیب 4 [(MeIn)5(OCH2Ph)8(O)]....................................................... 29
شکل 2-10: تركیب 5 [Cs{Cs(THF)}{MeIn(OCH2Ph)2}(O)]............................. 30
شکل 2-11: تركیب a 6............................................................................................ 32
شکل 2-12: ساختارتركیب b 6.................................................................................. 32
شکل2-13: نمایش فشرده ساختار سلول تركیبb 6..................................................... 33
شکل 2-14: تركیب a7............................................................................................. 34
شکل 2-15: تركیب a7............................................................................................. 34
شکل 2-16: تركیب b7............................................................................................. 36
شکل 2-17: تركیب c7............................................................................................. 37
شکل 2-18: تركیب d7............................................................................................. 37
شکل 2-19: تركیبa 8.............................................................................................. 38
شکل 2-20: تركیبb 8............................................................................................. 39
شکل 2-21: تركیبb 8............................................................................................. 40
شکل 2-22: تركیبa 9.............................................................................................. 47
شکل2-23: تركیب a10............................................................................................ 48

فهرست شماها

شمای 2-1: ساختار مولکولی و سنتز CuMS2.............................................................. 20
شمای 2-2: ساختار مولکولی و سنتز ترکیب [Ga(acac)(MeSaOH)2]........................ 22
شمای 4-1: سنتز کمپلکس [دی (کاتکول) 1و10- فنانترولین ]...................................... 46
شمای 4-2: سنتز کمپلکس{[گالیم نیترات ( کینولیک اسید) 1و10 فنانترولین ]}.............. 49


 

نوشتن نظر در مورد این پروژه

نام شما:


نظر شما: توجه : HTML ترجمه نمی شود!

رتبه: بد            خوب

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید: